Төрийн бодлого

Төрийн бодлого

Нэр Дугаар Батласан Файл
Монгол улсын Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлого 12 2008-01-31 Үзэх
Монголын уламжлалт анагаах ухааныг хөгжүүлэх талаар төрөөс баримтлах бодлого 46 1999-07-02 Үзэх
Нийгмийн эрүүл мэндийн талаар төрөөс баримтлах бодлого 81 2001-11-08 Үзэх
Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний хөгжлийн бодлого 55 2014-02-24 Үзэх
Эрүүл мэндийн технологийн нэгдсэн бодлого 176 2013-05-13 Үзэх
Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийг хөгжүүлэх бодлого 443 2009-12-28 Үзэх
Тоног төхөөрөмжийн талаарх баримтлах бодлого 0 0000-00-00 Үзэх
Төрөөс эмийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай 57 2014-10-09 Үзэх