Үндэсний хөтөлбөр

Үндэсний хөтөлбөр

Нэр Дугаар Батласан Файл
"Орчны эрүүл мэнд" үндэсний хөтөлбөр 245 2005-12-14 Үзэх
"Амны хөндийн эрүүл мэнд" үндэсний хөтөлбөр 150 2006-06-28 Үзэх
"Осол гэмтэл, хүчирхийллээс сэргийлэх" үндэсний хөтөлбөр 279 2009-09-09 Үзэх
Сэтгэцийн эрүүл мэнд үндэсний хоёр дахь хөтөлбөр 303 2009-09-30 Үзэх
"Эрүүл хот, дүүрэг, сум, баг, ажлын байр, сургууль" үндэсний хөтөлбөр 359 2011-12-16 Үзэх
"Эрүүл насжилт, настны эрүүл мэнд" үндэсний хөтөлбөр 416 2013-12-14 Үзэх
"Амьдралын буруу хэвшлээс үүдэлтэй өвчнөөс сэргийлэх, хянах" үндэсний хөтөлбөр 34 2014-02-07 Үзэх
"Эрүүл мэнд" үндэсний хөтөлбөр 268 2010-10-13 Үзэх
"Үндэсний түргэн тусламжийн сүлжээ" хөтөлбөр 318 2010-12-08 Үзэх
Халдварт өвчнөөс сэргийлэх, хянах үндэсний хөтөлбөр батлах тухай 108 2017-01-11 Үзэх
"Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд" үндэсний хөтөлбөр 61 2012-02-29 Үзэх
"Амьдралын буруу хэвшлээс үүдэлтэй өвчнөөс сэргийлэх, хянах" үндэсний хөтөлбөр 34 2014-02-07 Үзэх
"Монголын уламжлалт анагаах ухааныг хөгжүүлэх" үндэсний хөтөлбөр 386 2010-10-29 Үзэх
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг нийгэм, хамт олонд түшиглэн сэргээн засах ”Тэгш дүүрэн” хөтөлбөр 216 2011-07-01 Үзэх
"Монголын уламжлалт анагаах ухааныг дэлгэрүүлэх Өрхийн эмийн сан" хөтөлбөр 23 2012-01-17 Үзэх
"Эрүүл мэндийн байгууллагын хөгжил" хөтөлбөр 228 2013-06-25 Үзэх
"Элэг бүтэн Монгол" үндэсний хөтөлбөр 112 2017-04-12 Үзэх
"Эх, хүүхэд, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд" үндэсний хөтөлбөр 078 2017-03-07 Үзэх