Орон нутгийн мэдээ

Орон нутгийн мэдээ

“Эрүүл орчин эрүүл ирээдүй” аян үргэлжилж байна

“Эрүүл орчин эрүүл ирээдүй” аян үргэлжилж байна

Дархан-Уул аймгийн Эрүүл Мэндийн Газар, Нийгмийн эрүүл мэндийн төвөөс “ЭРҮҮЛ ОРЧИН-ЭРҮҮЛ ИРЭЭДҮЙ” аяны уриан дор 2016 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдрөөс эхлэн 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийг хүртэл орчны эрүүл мэндийг дэмжих, иргэд хог хаягдлаа ангилан ялгаж, дахин боловрсуулах арга ухаанд бие биенээсээ суралцан байгаль орчин, эрүүл мэндэд ээлтэй, орчны эрүүл мэндийг дэмжих, эдийн засгийн хувьд үр өгөөжтэй гарцыг хамтдаа цогцлоох, орчны эрүүл мэндийг боловсролыг олон нийтэд түгээх үйл ажиллагаанууд зохион байгууллагдаж байна.

ЭХ, ХҮҮХДИЙН ӨВЧЛӨЛ, ЭНДЭГДЛИЙНТАНДАЛТЫН ТОГТОЛЦООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛАЛТАНДДЭМЖЛЭГТ ХЯНАЛТ ХИЙХ, ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНДСОНГИНО-ХАЙРХАН, ЧИНГЭЛТЭЙ, БАЯНЗҮРХ, БАГАНУУР, НАЛАЙХ, ЭХЭМҮТ, АМАРЖИХ ГАЗАРТ АЖИЛЛАВ

ЭХ, ХҮҮХДИЙН ӨВЧЛӨЛ, ЭНДЭГДЛИЙНТАНДАЛТЫН ТОГТОЛЦООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛАЛТАНДДЭМЖЛЭГТ ХЯНАЛТ ХИЙХ, ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНДСОНГИНО-ХАЙРХАН, ЧИНГЭЛТЭЙ, БАЯНЗҮРХ, БАГАНУУР, НАЛАЙХ, ЭХЭМҮТ, АМАРЖИХ ГАЗАРТ АЖИЛЛАВ

ЭХЭМҮТ-ийн ТСА-наасэрүүл мэндийн байгууллагын"Эх,хүүхдийн өвчлөл, эндэгдлийнтандалтынтогтолцооны мэдээлэл цуглуулалтанддэмжлэгт хяналт хийх, хариу арга хэмжээ авах” ажлын хүрээндТСА-ны их эмч, мэргэжилтнүүд Улаанбаатар хотын Сонгино-хайрхан, Баянзүрх, Чингэлтэй, Багануур, Налайх, ЭХЭМҮТ, Өргөө, Хүрээ, Амгалан амаржих газарт ажиллав. Уг ажлын хүрээнд ЭХЭМҮТ-ийн ТСА-ны их эмч, мэргэжилтнүүд дүүрэг, амаржих газрын холбогдох мэргэжилтнүүдтэй уулзаж хариу арга хэмжээ,дэмжлэгт хяналт хийх ажлын зорилгыг танилцуулан “Монгол улс дах эх, хүүхдийн өвчлөл, эндэгдлийн байдал, төрөлхийн хөгжлийн гажгийн тархварзүйн бүрдэл судалгаа-II”,“Статистикийн үзүүлэлт тооцох арга аргачлал, түүнийг ашиглах гарын авлага”, “Монгол улс дахнөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ, эхийн эндэгдлийн ялгавартай байдал, нөлөөлж буй хүчин зүйлс” зэрэг номыг эрүүл мэндийн байгууллагын удирдлагад гардуулав.

ЭХ, ХҮҮХДИЙН ӨВЧЛӨЛ, ЭНДЭГДЛИЙНТАНДАЛТЫН ТОГТОЛЦООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛАЛТАНДДЭМЖЛЭГТ ХЯНАЛТ, ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД ХӨВСГӨЛ, БАЯН-ӨЛГИЙАЙМАГТ АЖИЛЛАВ

ЭХ, ХҮҮХДИЙН ӨВЧЛӨЛ, ЭНДЭГДЛИЙНТАНДАЛТЫН ТОГТОЛЦООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛАЛТАНДДЭМЖЛЭГТ ХЯНАЛТ, ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД ХӨВСГӨЛ, БАЯН-ӨЛГИЙАЙМАГТ АЖИЛЛАВ

ЭХЭМҮТ-ийн ТСА-наас эрүүл мэндийн байгууллагын "Эх,хүүхдийн өвчлөл, эндэгдлийн тандалтын тогтолцооны мэдээлэл цуглуулалтанд дэмжлэгт хяналт, хариу арга хэмжээ авах” ажлын хүрээндТСА-ны их эмч Т.Энхтуяа, Эрсдэлтэй жирэмсэн судлалын тасгийн эрхлэгч С.Сүнжидмаанар Хөвсгөлаймагт, ЭХЭМҮТ-ийн Чанарын менежер Х.Цогзолмаа, НЭЭТасгийн эрхлэгч Ч.Наранцэцэг, СМТ-ийн операторч Т.Риза нар Баян-Өлгий аймагт тус тус ажиллав

ЭХ, ХҮҮХДИЙН ӨВЧЛӨЛ, ЭНДЭГДЛИЙН ТАНДАЛТЫН ТОГТОЛЦООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛАЛТАНД ДАРХАН-УУЛ,СЭЛЭНГЭ АЙМАГТ ДЭМЖЛЭГТ ХЯНАЛТ ХИЙЛЭЭ

ЭХ, ХҮҮХДИЙН ӨВЧЛӨЛ, ЭНДЭГДЛИЙН ТАНДАЛТЫН ТОГТОЛЦООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛАЛТАНД ДАРХАН-УУЛ,СЭЛЭНГЭ АЙМАГТ ДЭМЖЛЭГТ ХЯНАЛТ ХИЙЛЭЭ

ЭХЭМҮТ-ийн ТСА-наас эрүүл мэндийн байгууллагын “Эх,хүүхдийн өвчлөл, эндэгдлийнтандалтынтогтолцооны мэдээлэл цуглуулалтанддэмжлэгт хяналт хийх” ажлын хүрээндТСА-ны дарга Т.Гантуяа, ТСА-ны ажилтан П.Орхонтуул нар Сэлэнгэ аймагт, Д.Батдэлгэр, З.Алтанзул нар Дархан-Уул аймагт ажиллаж мэдээ, мэдээллийн үнэн бодит байдалд хяналт, үнэлгээ хийж, мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүллээ.

ЗАВХАН АЙМГИЙН ЭХ, ХҮҮХДИЙН ӨВЧЛӨЛ, ЭНДЭГДЛИЙН ТАНДАЛТЫН ТОГТОЛЦООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛАЛТАНД ДЭМЖЛЭГТ ХЯНАЛТ ХИЙВ

ЗАВХАН АЙМГИЙН ЭХ, ХҮҮХДИЙН ӨВЧЛӨЛ, ЭНДЭГДЛИЙН ТАНДАЛТЫН ТОГТОЛЦООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛАЛТАНД ДЭМЖЛЭГТ ХЯНАЛТ ХИЙВ

Эх, хүүхдийн өвчлөл, эндэгдлийн түвшин өндөртэй аймагт хариу арга хэмжээ авах, дэмжлэгт хяналт хийх ажлын хүрээнд Завхан аймгийн мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, сургалт зохион байгууллаа.

ЭХ, ХҮҮХДИЙН ӨВЧЛӨЛ, ЭНДЭГДЛИЙН ТАНДАЛТЫН ТОГТОЛЦООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛАЛТАНД ДЭМЖЛЭГТ ХЯНАЛТ ХИЙХ, ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД УВС, ХОВД АЙМАГТ АЖИЛЛАВ

ЭХ, ХҮҮХДИЙН ӨВЧЛӨЛ, ЭНДЭГДЛИЙН ТАНДАЛТЫН ТОГТОЛЦООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛАЛТАНД ДЭМЖЛЭГТ ХЯНАЛТ ХИЙХ, ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД УВС, ХОВД АЙМАГТ АЖИЛЛАВ

ЭХЭМҮТ-ийн ТСА-наас эрүүл мэндийн байгууллагын "Эх, хүүхдийн өвчлөл, эндэгдлийн тандалтын тогтолцооны мэдээлэл цуглуулалтанд дэмжлэгт хяналт хийх, хариу арга хэмжээ авах” ажлын хүрээнд ТСА-ны их эмч Т.Энхтуяа, АЭЭСТасгийн эрхлэгч О.Солонго, ДТСТ-ийн эрхлэгч Н.Идэрмөнх нар Увс аймагт, ТСА-ны их эмч Ц.Отгонцэцэг, ЯТТ-ийн эрхлэгч Ж.Нармандах нар Ховд аймагт ажиллав.

ДОРНОД АЙМАГТ ЭХ, ХҮҮХДИЙН ӨВЧЛӨЛ, ЭНДЭГДЛИЙН ТАНДАЛТЫН ТОГТОЛЦООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛАЛТАНД ДЭМЖЛЭГТ ХЯНАЛТ ХИЙЛЭЭ

ДОРНОД АЙМАГТ ЭХ, ХҮҮХДИЙН ӨВЧЛӨЛ, ЭНДЭГДЛИЙН ТАНДАЛТЫН ТОГТОЛЦООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛАЛТАНД ДЭМЖЛЭГТ ХЯНАЛТ ХИЙЛЭЭ

ЭХЭМҮТ-ийн ТСА-наас 2016 оны 2-р улиралд эрүүл мэндийн байгууллагын “Эх, хүүхдийн өвчлөл, эндэгдлийн тандалтын тогтолцооны мэдээлэл цуглуулалтанд дэмжлэгт хяналт хийх” ажлын хүрээнд СМТ-ийн их эмч А.Оюунчимэг, ТСА-ны ажилтан Б.Болорцэцэг нар Дорнод аймагт ажиллаж мэдээ, мэдээллийн үнэн бодит байдалд хяналт, үнэлгээ хийж, мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүллээ.

СҮХБААТАР АЙМАГТ ЭХ, ХҮҮХДИЙН ӨВЧЛӨЛ, ЭНДЭГДЛИЙН ТАНДАЛТЫН ТОГТОЛЦООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛАЛТАНД ДЭМЖЛЭГТ ХЯНАЛТ ХИЙЛЭЭ

СҮХБААТАР АЙМАГТ ЭХ, ХҮҮХДИЙН ӨВЧЛӨЛ, ЭНДЭГДЛИЙН ТАНДАЛТЫН ТОГТОЛЦООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛАЛТАНД ДЭМЖЛЭГТ ХЯНАЛТ ХИЙЛЭЭ

ЭХЭМҮТ-ийн ТСА-наас 2016 оны 2-р улиралд эрүүл мэндийн байгууллагын “Эх, хүүхдийн өвчлөл, эндэгдлийн тандалтын тогтолцооны мэдээлэл цуглуулалтанд дэмжлэгт хяналт хийх” ажлын хүрээнд СМТ-ийн их эмч А.Оюунчимэг, операторч П.Энхтуяа нар Сүхбаатар аймагт ажиллаж мэдээ, мэдээллийн үнэн бодит байдалд хяналт, үнэлгээ хийж, мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүллээ.

ХЭНТИЙ АЙМАГТ ЭХ, ХҮҮХДИЙН ӨВЧЛӨЛ, ЭНДЭГДЛИЙН ТАНДАЛТЫН ТОГТОЛЦООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛАЛТАНД ДЭМЖЛЭГТ ХЯНАЛТ ХИЙЛЭЭ

ХЭНТИЙ АЙМАГТ ЭХ, ХҮҮХДИЙН ӨВЧЛӨЛ, ЭНДЭГДЛИЙН ТАНДАЛТЫН ТОГТОЛЦООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛАЛТАНД ДЭМЖЛЭГТ ХЯНАЛТ ХИЙЛЭЭ

ЭХЭМҮТ-ийн ТСА-наас 2016 оны 2-р улиралд эрүүл мэндийн байгууллагын “Эх, хүүхдийн өвчлөл, эндэгдлийн тандалтын тогтолцооны мэдээлэл цуглуулалтанд дэмжлэгт хяналт хийх” ажлын хүрээнд ТСА-ны их эмч Т.Номиндэлгэр, инженер Б.Жаргал нар Хэнтий аймагт ажиллаж мэдээ, мэдээллийн үнэн бодит байдалд хяналт, үнэлгээ хийж, мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүллээ.

ТӨВ АЙМАГТ ЭХ, ХҮҮХДИЙН ӨВЧЛӨЛ, ЭНДЭГДЛИЙН ТАНДАЛТЫН ТОГТОЛЦООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛАЛТАНД ДЭМЖЛЭГТ ХЯНАЛТ ХИЙЛЭЭ

ТӨВ АЙМАГТ ЭХ, ХҮҮХДИЙН ӨВЧЛӨЛ, ЭНДЭГДЛИЙН ТАНДАЛТЫН ТОГТОЛЦООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛАЛТАНД ДЭМЖЛЭГТ ХЯНАЛТ ХИЙЛЭЭ

ЭХЭМҮТ-ийн ТСА-наас 2016 оны 2-р улиралд эрүүл мэндийн байгууллагын “Эх, хүүхдийн өвчлөл, эндэгдлийн тандалтын тогтолцооны мэдээлэл цуглуулалтанд дэмжлэгт хяналт хийх” ажлын хүрээнд СМЗТ-ийн эрхлэгч Б.Одмаа, операторч З.Алтанзул нар Төв аймагт ажиллаж мэдээ, мэдээллийн үнэн бодит байдалд хяналт, үнэлгээ хийж, мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүллээ.

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГТ ЭХ, ХҮҮХДИЙН ӨВЧЛӨЛ, ЭНДЭГДЛИЙН ТАНДАЛТЫН ТОГТОЛЦООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛАЛТАНД ДЭМЖЛЭГТ ХЯНАЛТ ХИЙЛЭЭ

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГТ ЭХ, ХҮҮХДИЙН ӨВЧЛӨЛ, ЭНДЭГДЛИЙН ТАНДАЛТЫН ТОГТОЛЦООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛАЛТАНД ДЭМЖЛЭГТ ХЯНАЛТ ХИЙЛЭЭ

ЭХЭМҮТ-ийн ТСА-наас 2016 оны 2-р улиралд эрүүл мэндийн байгууллагын “Эх, хүүхдийн өвчлөл, эндэгдлийн тандалтын тогтолцооны мэдээлэл цуглуулалтанд дэмжлэгт хяналт хийх ” ажлын хүрээнд ТСА-ны дарга Т.Гантуяа, ТСА-ны ажилтан П.Орхонтуул, Д.Батдэлгэр нар Өмнөговь аймагт ажиллаж мэдээ, мэдээллийн үнэн бодит байдалд хяналт, үнэлгээ хийж, мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүллээ.

ОРХОН АЙМАГТ ЭХ, ХҮҮХДИЙН ӨВЧЛӨЛ, ЭНДЭГДЛИЙН ТАНДАЛТЫН ТОГТОЛЦООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛАЛТАНД ДЭМЖЛЭГТ ХЯНАЛТ ХИЙЛЭЭ

ОРХОН АЙМАГТ ЭХ, ХҮҮХДИЙН ӨВЧЛӨЛ, ЭНДЭГДЛИЙН ТАНДАЛТЫН ТОГТОЛЦООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛАЛТАНД ДЭМЖЛЭГТ ХЯНАЛТ ХИЙЛЭЭ

ЭХЭМҮТ-ийн ТСА-наас 2016 оны 2-р улиралд эрүүл мэндийн байгууллагын “Эх, хүүхдийн өвчлөл, эндэгдлийн тандалтын тогтолцооны мэдээлэл цуглуулалтанд дэмжлэгт хяналт хийх ” ажлын хүрээнд ТСА-ны их эмч Ц.Отгонцэцэг, СМЗТ-ийн ЭБЭЭ хариуцсан операторч Ч.Эрдэнэчимэг нар Орхон аймагт ажиллаж мэдээ, мэдээллийн үнэн бодит байдалд хяналт, үнэлгээ хийж, мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүллээ.

ДУНДГОВЬ АЙМАГТЭХ, ХҮҮХДИЙН ӨВЧЛӨЛ, ЭНДЭГДЛИЙН ТАНДАЛТЫН ТОГТОЛЦООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛАЛТАНД ДЭМЖЛЭГТ ХЯНАЛТ ХИЙЛЭЭ

ДУНДГОВЬ АЙМАГТЭХ, ХҮҮХДИЙН ӨВЧЛӨЛ, ЭНДЭГДЛИЙН ТАНДАЛТЫН ТОГТОЛЦООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛАЛТАНД ДЭМЖЛЭГТ ХЯНАЛТ ХИЙЛЭЭ

ЭХЭМҮТ-ийн ТСА-наас 2016 оны 2-р улиралд эрүүл мэндийн байгууллагын “Эх, хүүхдийн өвчлөл, эндэгдлийн тандалтын тогтолцооны мэдээлэл цуглуулалтанд дэмжлэгт хяналт хийх ” ажлын хүрээнд ТСА-ны дарга Т.Гантуяа, ТСА-ны ажилтан П.Орхонтуул, Д.Батдэлгэр нар Дундговь аймагт ажиллаж мэдээ, мэдээллийн үнэн бодит байдалд хяналт, үнэлгээ хийж, мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүллээ.

БУЛГАН АЙМАГТ ЭХ, ХҮҮХДИЙН ӨВЧЛӨЛ, ЭНДЭГДЛИЙН ТАНДАЛТЫН ТОГТОЛЦООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛАЛТАНД ДЭМЖЛЭГТ ХЯНАЛТ ХИЙЛЭЭ

БУЛГАН АЙМАГТ ЭХ, ХҮҮХДИЙН ӨВЧЛӨЛ, ЭНДЭГДЛИЙН ТАНДАЛТЫН ТОГТОЛЦООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛАЛТАНД ДЭМЖЛЭГТ ХЯНАЛТ ХИЙЛЭЭ

ЭХЭМҮТ-ийн ТСА-наас 2016 оны 2-р улиралд эрүүл мэндийн байгууллагын “Эх, хүүхдийн өвчлөл, эндэгдлийн тандалтын тогтолцооны мэдээлэл цуглуулалтанд дэмжлэгт хяналт хийх” ажлын хүрээнд ТСА-ны их эмч Г.Батзул, СМЗТ-ийн операторч Б.Хандаа нар Булган аймагт ажиллаж мэдээ, мэдээллийн үнэн бодит байдалд хяналт, үнэлгээ хийж, мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүллээ.

Төв аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн Цусны салбар төв тоног төхөөрөмжөөр хангагдлаа

Төв аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн Цусны салбар төв тоног төхөөрөмжөөр хангагдлаа

Монгол Улсын Засгийн Газар, Эрүүл мэнд, спортын яам, ЭМСХХ-5 төслийн хүрээнд Төв аймгийн нэгдсэнэмнэлгийн Цусны салбартөв нь48 нэр төрлийн 312.2 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжийг хүлээн авч, суурилуулан үйл ажиллагааны нээлтээ хийлээ.

Сэлэнгэ аймагт 29 цэг, 11 түр цэгт 4200 гаруй хүнийг дархлаажуулалтанд хамруулаад байна

Сэлэнгэ аймагт 29 цэг, 11 түр цэгт 4200 гаруй хүнийг дархлаажуулалтанд хамруулаад байна

Сэлэнгэ аймагт Аймгийн засаг даргын 2016 оны 5-р сарын 9-ны өдрийн А/116-р тушаалын дагуу аймгийн онцгой комисс хуралдаж аймгийн хэмжээнд улаанбурхан-улаануудын эсрэг дархлаажуулалтанд 18-30 насны залуучуудыг хэрхэн бүрэн хамруулах зохион байгуулалтын талаар хэлэлцэж ЭМГ-ын даргын тушаалаар бүх сумдыг 5 бүсэд хувааж бүсүүдийг ЭМГ-ын хэлтсийн дарга, мэргэжилтэн, аймгийн онцгой комиссын гишүүн зэрэг 3 хүн хариуцан бэлтгэлийг хангуулж хяналт тавьж ажиллаж байна. Аймгийн хэмжээнд 5-р сарын 12-ны өдөр дархлаажуулалтын ажил зэрэг эхлэж байнгын 29 цэг, 11 түр цэгт 4200 гаруй хүнийг дархлаажуулалтанд хамруулаад байна. Аймгийн онцгой комиссын гишүүд Аймгийн ЗДТГ-ын төрийн захиргаа удирдлын хэлтэс, хөдөлмөрийн хэлтэс, ОБГ, Цагдаа, ЭМГ, МХГ, Хилийн цэрэг, БСГ ,хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд оролцсон.

ЖАЙКА-ААС ЭХ НЯРАЙН ТУСЛАМЖИД ШААРДЛАГАТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭВ

ЖАЙКА-ААС ЭХ НЯРАЙН ТУСЛАМЖИД ШААРДЛАГАТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭВ

ЭМСЯам, Японы Жайка ОУ-ын байгууллагын Эсэн сэнд амаржихуй төслийн хүрээнд ургийн зүрхний бичлэгийн хяналтын нэгдсэн системийг хөдөө орон нутагт анх БОЭТөвийн Эх барих эмэгтэйчүүдийн клиникт нэвтрүүллээ.

Дундговь аймагт хэвлийн хөндийн дурангийн мэс заслыг хийх боломжтой боллоо

Дундговь аймагт хэвлийн хөндийн дурангийн мэс заслыг хийх боломжтой боллоо

Франц улсын "ACTION MONGOLIA " Төрийн бус байгууллага, Монголын эмэгтэйчүүдийн мэс заслын дурангийн нийгэмлэг хамтран 395 сая төгрөгний үнэ бүхий “Олимпус” маркийн хэвлийн хөндийн дурангийн мэс заслын иж бүрэн шинэ аппаратыг тус аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт хүлээлгэн өглөө.

"АГААРЫН БОХИРДОЛТ ЭРҮҮЛ МЭНДЭД НӨЛӨӨЛӨХ НЬ " СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Агаарын бохирдолтын талаарх судалгааны дүгнэлт, эрүүл мэндэд нөлөөлөх нөлөөллийн талаар иргэдэд зөв мэдээлэл хүргэх зорилгоор “Агаарын бохирдолт эрүүл мэндэд нөлөөлөх нь” сэдэвт сургалтыг Эрүүл мэндийн газраас зохион байгууллаа. Сургалтанд Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг болон өрх, сумдын Эрүүл мэндийн байгууллагуудын нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтнууд хамрагдаж, НҮБХС-аас санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэн хамтран ажиллалаа.

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРАЛ БОЛОВ.

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРАЛ БОЛОВ.

Бүсийн ониошилгоо эмчилгээний төвийн эм,ч мэргэжилтнүүдийн дунд “ЭМЧ СУДЛААЧ-2016” сэдэвт онол практикийн бага хурлыг зохион байгууллаа.