Шуурхай удирдлагын алба

Шуурхай удирдлагын алба

ТАНДАЛТ, ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ӨДӨР ТУТМЫН МЭДЭЭЛЭЛ/2017.05.12/

ТАНДАЛТ, ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ӨДӨР ТУТМЫН МЭДЭЭЛЭЛ/2017.05.12/

Улсын хэмжээнд: ХӨ-ний тандалтын мэдээ: • 2017 оны 5-дугаар сарын 11-ны байдлаар нийт 112 өвчтөн хандсанаас өмнөх оны мөн үетэй (n=170) харьцуулахад 1.5 дахин буурсан байна. Нийт 400 өвчтөн хэвтэн эмчлүүлж байгаагаас сүрьеэгийн клиникт 170, халдвартын клиникт 230 байна. • Онош батлагдсан тохиолдлуудын 53.4%(n=39) салхинцэцэг, улаан эсэргэнэ, улаанууд, халдварт эритем, ёлом байсан бол 39.7%(n=29) гэдэсний халдвар, 6.8%(n=5) бусад халдвар байна. • Өнгөрсөн 7 хоногт мэдээлэгдсэн хамшинжийн дотор цочмог халууралт тууралтат өвчний хамшинж тасралтгүй нэмэгдэж байна. Эх сурвалж: ХӨСҮТ

ТАНДАЛТ, ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ӨДӨР ТУТМЫН МЭДЭЭЛЭЛ/2017.05.10/

ТАНДАЛТ, ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ӨДӨР ТУТМЫН МЭДЭЭЛЭЛ/2017.05.10/

Улсын хэмжээнд: Зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн мэдээлэл: 2017 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдрийн байдлаар хачгаар дамжих хачгаар дамжих халдварт өвчний 453 сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Энэ нь өмнөх оны мөн үе (235)-ээс 1.9 дахин өндөр байна. Хариу арга хэмжээ: 1. Хачгаар дамжих халдварт өвчнөөс сэргийлэх мэдээлэл сурталчилгааг эрчимжүүлэх, 2. Хэвлэл мэдээлллийн хэрэгслээр мэдээлэгдэж байгаа хачгаар дамжих халдварын улмаас нас барсан тохиолдлын мэдээнд залруулга хийх. Эх сурвалж: ЗӨСҮТ

ТАНДАЛТ, ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ӨДӨР ТУТМЫН МЭДЭЭЛЭЛ/2017.05.09/

ТАНДАЛТ, ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ӨДӨР ТУТМЫН МЭДЭЭЛЭЛ/2017.05.09/

Улсын хэмжээнд: ХӨ-ний тандалтын мэдээлэл: • 2017 оны 5 дугаар сарын 08-ны байдлаар нийт 133 өвчтөн хандсанаас өмнөх оны мөн үетэй (n=225) харьцуулахад 1.7 дахин буурсан байна. • Онош батлагдсан тохиолдлуудын 53.3% (n=49) , улаан эсэргэнэ, улаанууд, халдварт эритем, ёлом байсан бол, 39.1% (n=36) гэдэсний халдвар, 7.6% (n=7) бусад халдвар байна. Эх сурвалж: ХӨСҮТ

ТАНДАЛТ, ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ӨДӨР ТУТМЫН МЭДЭЭЛЭЛ/2017.05.08/

ТАНДАЛТ, ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ӨДӨР ТУТМЫН МЭДЭЭЛЭЛ/2017.05.08/

Улсын хэмжээнд: ХӨ-ний тандалтын мэдээлэл: - Өнгөрсөн 7 хоногт мэдээлэгдсэн хамшинжийн дотор цочмог халууралт цэврүүт тууралтат өвчний хамшинж буурч, харин цочмог цэврүүт тууралтат өвчний хамшинж болон цочмог цусархаг суулгалтын хамшинж нэмэгдэн бүртгэгдэж байна. - Улаанбурхан өвчний 2 сэжигтэй тохиолдол Улаанбаатар хотоос мэдээлэгдсэн байна. Эх сурвалж: ХӨСҮТ

ТАНДАЛТ, ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ӨДӨР ТУТМЫН МЭДЭЭЛЭЛ/2017.05.02/

ТАНДАЛТ, ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ӨДӨР ТУТМЫН МЭДЭЭЛЭЛ/2017.05.02/

Улсын хэмжээнд: ХӨ-ний тандалтын мэдээ: • 2017 оны 4-дүгээр сарын 30-ны байдлаар нийт 137 өвчтөн хандсанаас өмнөх оны мөн үетэй (n=213) харьцуулахад 1.5 дахин буурсан байна. Нийт 391 өвчтөн хэвтэн эмчлүүлж байгаагаас сүрьеэгийн клиникт 157, халдвартын клиникт 234 байна. • Онош батлагдсан тохиолдлуудын 57.9%(n=66) салхинцэцэг, улаан эсэргэнэ, улаанууд, халдварт эритем, ёлом байсан бол 40.4%(n=46) гэдэсний халдвар, 1.8%(n=2) бусад халдвар байна. Эх сурвалж: ХӨСҮТ

ТАНДАЛТ, ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ӨДӨР ТУТМЫН МЭДЭЭЛЭЛ/2017.04.26/

ТАНДАЛТ, ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ӨДӨР ТУТМЫН МЭДЭЭЛЭЛ/2017.04.26/

ТАНДАЛТ, ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ӨДӨР ТУТМЫН МЭДЭЭЛЭЛ/2017.04.26/

ТАНДАЛТ, ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ӨДӨР ТУТМЫН МЭДЭЭЛЭЛ/2017.04.25/

ТАНДАЛТ, ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ӨДӨР ТУТМЫН МЭДЭЭЛЭЛ/2017.04.25/

ТАНДАЛТ, ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ӨДӨР ТУТМЫН МЭДЭЭЛЭЛ/2017.04.25/

АЖЛЫН БАЙРАН ДЭЭРХ ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАН АЖИЛЛАНА

АЖЛЫН БАЙРАН ДЭЭРХ ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАН АЖИЛЛАНА

Эмнэлгийн захиргаа, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөлөөс “Аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журмыг ажилтан бүр мөрдөцгөөе” уриан дор Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн аяныг 2017 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс 05 дугаар сарын 10-ны өдрүүдэд зохион байгуулжбайгаа билээ. Тус аяны хүрээнд “Ажлын байран дээрх хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг ханган ажиллая” сэдэвт сургалтыг 2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр эмнэлгийн үйлдвэрчний эвлэлийн хороотой хамтран зохион байгууллаа

ТАНДАЛТ, ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ӨДӨР ТУТМЫН МЭДЭЭЛЭЛ/2017.04.17/

ТАНДАЛТ, ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ӨДӨР ТУТМЫН МЭДЭЭЛЭЛ/2017.04.17/

Улсын хэмжээнд: Хоолны хордлогот халдварын шинэчлэгдсэн мэдээлэл: - Төв аймгийн Батсүмбэр сумын эмнэлэгт хэвтэн эмчлэгдэж буй 9 хүүхдийн биеийн байдал сайн, эмчилгээ хийгдэж байна. Голомтоос шинээр эмнэлзүй илэрсэн хүн байхгүй. - ХӨСҮТ-д хэвтэн эмчлэгдэж буй 2 хүүхдийн биеийн байдал тогтвортой, энгийн тасагт шилжин эмчлэгдэж байна. - ХӨСҮТ-д өвчтнүүд болон хавьтлаас цуглуулсан сорьцыг, МХЕГ-т хоолны сорьцыг шинжилж байна. Эх сурвалж: ХӨСҮТ

ТАНДАЛТ, ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ӨДӨР ТУТМЫН МЭДЭЭЛЭЛ/2017.04.14/

ТАНДАЛТ, ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ӨДӨР ТУТМЫН МЭДЭЭЛЭЛ/2017.04.14/

Улсын хэмжээнд: Хоолны хордлогот халдварын шинэчлэгдсэн мэдээлэл: - Төв аймгийн Батсүмбэр сумын эмнэлэгт хэвтэн эмчлэгдэж буй 9 хүүхдийн биеийн байдал сайн, эмчилгээ хийгдэж байна. Голомтоос шинээр эмнэлзүй илэрсэн хүн байхгүй. - ХӨСҮТ-д хэвтэн эмчлэгдэж буй 2 хүүхдийн биеийн байдал тогтвортой, эмчилгээ хийгдэж байна. - ХӨСҮТ-д өвчтнүүдээс болон голомтын хүрээний хүнээс цуглуулсан сорьцыг шинжилж байна. Эх сурвалж: ХӨСҮТ Хариу арга хэмжээ: - Талбарын тархвар судлаачдын дэгдэлтийн судалгааны урьдчилсан дүнг 4 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 10 цагт танилцуулах.

ТАНДАЛТ, ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ӨДӨР ТУТМЫН МЭДЭЭЛЭЛ/2017.04.013/

ТАНДАЛТ, ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ӨДӨР ТУТМЫН МЭДЭЭЛЭЛ/2017.04.013/

Улсын хэмжээнд: Хоолны хордлогын шинэчлэгдсэн мэдээлэл: - Төв аймгийн Батсүмбэр суманд ХӨСҮТ, Төв аймгийн ЭМГ-аас мэргэжлийн баг ажиллаж, сургуулийн дотуур байрны 246 хүнийг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулж, 17 хүүхдэдсуулгах, бөөлжих, хэвлийгээр хөндүүрлэхшинж тэмдэг илэрснээс 2 хүүхэд ХӨСҮТ-д, 9 хүүхэд (1 эмэгтэй, 8 эрэгтэй хүүхэд) сумын эрүүл мэндийн төвд хэвтэн эмчлэгдэж байна. - Лабораторийн шинжилгээнд 246 хүнээс (240 хүүхэд, 6 гал тогооны ажилчид) сорьц авч, ХӨСҮТ-ийн лабораторид шинжилж байна. - ХӨСҮТ-д хэвтэн эмчлэгдэж байгаа 2 хүүхдийн биеийн байдал тогтвортой, хордлого тайлах эмчилгээ хийгдэж байна. - Тархвар судлалын асуумжаар 4 дүгээр сарын 10-ны өдрийн холимог будаатай хуурга нь эвгүй амттай, будаа нь зажлууртай байсан гэх өгүүлэмжтэй байна. - Сургуулийн дотуур байрны хоолны дээжийг тус аймгийн МХГ-ын лабораторид шинжилж байна. Хариу арга хэмжээ: 1. НЭМГ, ЭТГ-ын мэргэжилтнүүд Төв аймгийн ЭМГ-тай цахим хурал хийж, голомтод хэрэгжүүлсэн арга хэмжээтэй танилцаж, тодруулга мэдээлэл авсан. 2. ХӨСҮТ-ийн судалгааны баг дэгдэлтийн судалгаа хийж танилцуулах; 3. Лабораторийн шинжилгээний үр дүнг мэдээлэх; 4. Хоолны хордлогот халдвараас сэргийлэх чиглэлээр мэдээлэл, сурталчилгааг эрчимжүүлэх. Эх сурвалж: ХӨСҮТ

ТАНДАЛТ, ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ӨДӨР ТУТМЫН МЭДЭЭЛЭЛ/2017.04.12/

ТАНДАЛТ, ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ӨДӨР ТУТМЫН МЭДЭЭЛЭЛ/2017.04.12/

Улсын хэмжээнд: Хоолны хордлогот халдварын мэдээлэл: - Улаанбаатар хотын СХД-ийн харьяат, нэг айлын 4 хүүхэд Төв аймгийн Батсүмбэр сумын сургуулийн дотуур байранд амьдардаг. - 4 сарын 11-ний орой СХД-ийн НЭ-т 3 хүүхэд ирж хэвтсэн 6, 10 настай 2 хүүхдийн биеийн байдал хүнд, СХД-ийн НЭ-ээс ХӨСҮТ-д шилжин эмчлэгдэж байна. - Өвчтнүүд 4 дүгээр сарын 10-ны өдрийн үдийн хоолны дараанаас эхлэн бөөлжих шинж тэмдэг илэрсэн. Халуурах, бөөлжих, цустай баах, таталт өгөх шинж тэмдэг илэрсэн. - ХӨСҮТ болон Талбарын тархвар судлалын суралцагчдын баг, Төв аймгаас мэргэжлийн баг ажиллаж байна. Хариу арга хэмжээ: - Хариу арга хэмжээний багаас голомтын төлөв байдлын талаар яаралтай мэдээлэх. Эх сурвалж: ХӨСҮТ, Төв аймгийн ЭМГ

ТАНДАЛТ, ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ӨДӨР ТУТМЫН МЭДЭЭЛЭЛ/2017.04.10/

ТАНДАЛТ, ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ӨДӨР ТУТМЫН МЭДЭЭЛЭЛ/2017.04.10/

Улсын хэмжээнд: Хачгаар дамжих халдварт өвчний 7 хоног тутмын мэдээлэл: 2017 оны эхний 4 дүгээр сарын байдлаар хачгаар дамжих халдварын 26 сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үетэй болон олон жилийн дундажтай харьцуулахад ижил түвшинд байна. Эх сурвалж: ЗӨСҮТ Хариу арга хэмжээ: Хачгаар дамжих халдварын хүн амд зориулсан сэрэмжлүүлгийг өвчин тус бүрээр хийж, сурталчлах

ТАНДАЛТ, ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ӨДӨР ТУТМЫН МЭДЭЭЛЭЛ/2017.04.06/

ТАНДАЛТ, ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ӨДӨР ТУТМЫН МЭДЭЭЛЭЛ/2017.04.06/

Улсын хэмжээнд: Менингококкт халдварын сэжигтэй тохиолдлын шинэчлэгдсэн мэдээ: Завхан аймгийн Улиастай сумын НЭ-т эмчлэгдэж, буй өвчтний биеийн байдал тогтвортой, халуураагүй, тууралт бүдгэрч байна.Хамар, залгиурынарчдаснаасграмсөрөгдиплококк ургасан. Цусныариунчанарт 48 цагийнбайдлаарнянгийнургалтгүй, хөөмийнарчдастэмгэгтөрөгчнянилрээгүй, Лабораторийншинжилгээүргэлжилжбайна. Эхсурвалж: ДЭМБ

ТАНДАЛТ, ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ӨДӨР ТУТМЫН МЭДЭЭЛЭЛ/2017.04.05/

ТАНДАЛТ, ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ӨДӨР ТУТМЫН МЭДЭЭЛЭЛ/2017.04.05/

Улсын хэмжээнд: Нийслэлийн орны ачааллын мэдээ: Нийслэлийнхарьяаэмнэлгүүдийн1871 орон дээр 1814 хүнхэвтэнэмчлэгдэж, 789 хүүхдийн орон дээр 724 хүүхэд хэвтэн эмчлэгдэж, орны ачаалал хэтрээгүй байна. Шинээрхэвтсэнөвчтний 166 буюу 32.3% ньтомуу, томуутөстөвчтэйөвчтөнүүдэзэлжбайна. Эх сурвалж:НЭМГ

ТАНДАЛТ, ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ӨДӨР ТУТМЫН МЭДЭЭЛЭЛ/2017.04.03/

ТАНДАЛТ, ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ӨДӨР ТУТМЫН МЭДЭЭЛЭЛ/2017.04.03/

Улсын хэмжээнд: Олныг хамарсан осол, гэмтэл: - Өвчтөн “Т”, 35 настай,эрэгтэй. 4 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 2345 цагт Дундговь аймгийн Дэлгэрцогт сумын эмнэлэгт ГССҮТ-ийн яаралтай дуудлагын баг өвчтөнд мэс засал хийж, зүүнчамархайнясанд8х7см, баруунд 5х6 смхэмжээтэйтрепанацияхийсэн. Онош: Тархиныхүндзэргийнняцрал,Гавлынсуурьясныхугарал. Одооөвчтний биеийнбайдалхүндхэвээр, ухаангүй,эвэрлэгийнрефлексүгүй, биеийнхалуун 38.2, хүчилтөрөгчийн хангалт 97%,артерийн даралт 105/63 мм.муб байна. - 4 дүгээр сарын 2-ны өдрийн 2040 цагт ГССҮТ-ийн Хүлээн авах, яаралтай тусламжийн тасагт 35-59 насны 7 эрэгтэй өвчтөн ирсэнээс 6 нь ГССҮТ-д хэвтэн эмчлэгдэж байна. Өвчтнүүдийн оношилгоо, эмчилгээ хэвийн явагдаж байна. Эх сурвалж: ГССҮТ, Дундговь аймгийн ЭМГ Хариу арга хэмжээ: 1. Зам тээврийн ослоос сэргийлэх талаар мэдээлэл сурталчилгааг эрчимжүүлэх, ГССҮТ, НЭМҮТ-д; 2. Өвчтнүүдийн биеийн байдлын мэдээг өдөр бүр нэгтгэн мэдээлж байх, ГССҮТ-д

 ТАНДАЛТ, ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ӨДӨР ТУТМЫН МЭДЭЭЛЭЛ /2017.03.31/

ТАНДАЛТ, ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ӨДӨР ТУТМЫН МЭДЭЭЛЭЛ /2017.03.31/

Улсын хэмжээнд: Халдварт өвчний тандалтын мэдээлэл: - 3 дугаар сарын 20-ноос 3 дугаар сарын 26-ны хооронд цочмог цэврүүт тууралтат өвчний хам шинж 78.6 хувийг эзэлж, олон жилийн дундаж үзүүлэлтээс өндөр байна. - Насны бүтцийн хувьд 1-4 настай хүүхдийн дунд зонхилон бүртгэгджээ. Хариу арга хэмжээ: 1. Цочмог халууралт, цэврүүт тууралтат хамшинжийн тоон мэдээнд дүн шинжилгээ хийх, эрсдэлийн түргэвчилсэн үнэлгээ хийж, хариу арга хэмжээний зөвлөмж боловсруулан хэрэгжүүлэх 2. Гар-хөл-ам, салхинцэцэг өвчнөөс сэргийлэх мэдээлэл сурталчилгааг эрчимжүүлэх Эх сурвалж: ХӨСҮТ