Сайдын тушаал 2017

Сайдын тушаал 2017

Нэр Дугаар Батласан Файл
Журам, хуваарь батлах тухай /Гемодиализ эмчилгээ, үйлчилгээний журам/ 119 2017-03-30 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, нөхөн олгох, хүчингүй болгох тухай 96 2017-03-14 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 46 2017-01-27 Үзэх
Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн дүрмийг шинэчлэн батлах тухай 4 2017-01-04 Үзэх
Эрүүл мэндийн салбар дахь гадаадын зээл, тусламжийг зохицуулах зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай 17 2017-01-12 Үзэх
Амьд сорьц, эмгэг эс судлалын шинжилгээ хийх журмыг шинэчлэн батлах тухай 7 2017-01-06 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, нөхөн олгох, хүчингүй болгох тухай 8 2017-01-06 Үзэх
Вакцины хуваарийг батлах тухай 58 2017-02-07 Үзэх
Тусай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох тухай 26 2017-01-16 Үзэх
Тусай зөвшөөрөл олгох тухай /Эрүүл мэнд, эм хангамжийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшээрэл шинээ олгох байгууллагын нэр, чиглэл, хугацаа/ 27 2017-01-16 Үзэх
Мэргэжлийн салбар зөвлөлийн ерөнхий мэргэжилтэн, гишүүд, зөвлөлийн ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай 1 2017-01-02 Үзэх
Заавар батлах тухай /Ревматойд артрит (РА)-ын оношилгоо, эмчилгээний заавар/ 49 2017-02-01 Үзэх
Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн гүйцэтгэлийн гэрээний загвар батлах тухай 5 2017-01-04 Үзэх
Төлбөрийн хэмжээ батлах тухай 9 2017-01-10 Үзэх
Томуу, томуу төст өвчний үеийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх тухай 30 2017-01-17 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 36 2017-01-24 Үзэх
Даатгуулагч (иргэн)-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтооход баримтлах өвчний жагсаалт, хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээ, хугацааг шинэчлэн батлах тухай 39 2017-01-26 Үзэх
Сувилахуйн судалгааны ажлын тэргүүлэх чиглэл батлах тухай 40 2017-01-26 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 56 2017-02-03 Үзэх
Заавар батлах тухай /Зонхилон тохиолдох өвчний үед цус, цусан бүтээгдэхүүн сэлбэх заавар/ 3 2017-01-02 Үзэх
Эрүүл мэндийн салбарт хийгдсэн инноваци шингэсэн бүтээгдэхүүний тухай 66 2017-02-10 Үзэх
Хоногийн хоол хүнсээр авбал зохих илчлэг, үндсэн шимт бодис, аминдэм, эрдэс бодисын зөвлөмж хэмжээ батлах тухай 74 2017-02-23 Үзэх
Гэмтэл, согог судлалын үндэсний төвийн дүрэм, бүтцийг батлах тухай 76 2017-02-24 Үзэх
Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн удирдамж батлах тухай 77 2017-02-24 Үзэх
Тушаал хүчингүй болгох тухай 81 2017-03-06 Үзэх
Эмгэг судлалын шинжилгээ хийх журмыг шинэчлэн батлах тухай /Нас барагчийн цогцост үхлийн шалтгаан болон өвчний онош зөв тогтоосон эсэхийг тодорхойлох эмгэг судлалын шинжилгээ хийх журам/ 55 2017-02-02 Үзэх
Хуваарь, чиг үүрэг батлах тухай /Эх барих, эмэгтэйчүүд судлалын мэргэжлийн салбар зөвлөлийн гишүүд, зөвлөх эмч, мэргэжилтнүүдийн орон нутгийг хариуцан ажиллах хуваарь, чиг үүрэг/ 88 2017-03-09 Үзэх
Заавар батлах тухай /Нярайн сурфактант эмчилгээний заавар/ 102 2017-03-15 Үзэх
Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, чиг үүргийг батлах тухай /Эх баригчийн ур чадварыг бэхжүүлэх төслийн олон талт ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, чиг үүрэг/ 63 2017-02-09 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох, эрх сэргээх, хүчингүй болгох тухай 100 2017-03-15 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай /Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн өргөтгөлийн барилга/ 104 2017-03-21 Үзэх
Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн аюулгүй байдлын програмыг нэвтрүүлэх журам 19 2017-01-13 Үзэх
Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 29 2017-01-17 Үзэх
Хууль дагаж гарах стандарт, дүрэм, журам, бусад шийдвэрийн тухай 31 2017-01-20 Үзэх
Журам батлах тухай /Гэрээр сувилахуйн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх журам/ 41 2017-01-26 Үзэх
Ажиллах журам, бүрэлдэхүүн, ажил үүргийн хуваарь батлах тухай /Гамшгаас хамгаалах эрүүл мэндийн улсын албаны ажиллах журам/ 43 2017-01-26 Үзэх
Мэргэшил олгох тухай 139 2017-04-11 Үзэх
Магадлан итгэмжлэлийн шинжээч сонгон шалгаруулж, томилох, чөлөөлөх журам батлах тухай 118 2017-03-30 Үзэх
Журам батлах тухай /Эрүүл мэндийн байгууллагад ашиглагдаж буй програм хооронд статистикийн, мэдээ, мэдээллийг солилцох журам/ 67 2017-02-10 Үзэх
Хуваарь батлах тухай /А амин дэм түгээх хуваарь/ 105 2017-03-22 Үзэх
Хөтөлбөр, журам батлах тухай /Зан үйлд нөлөөлөх сайн дурын сургалтын хөтөлбөр/ 106 2017-03-22 Үзэх
Өрхийн эрүүл мэндийн төвд үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай 129 2017-04-04 Үзэх
Жагсаалт батлах тухай /Монгол улсад 2017 онд хөдөө аж ахуйд ургамал хамгааллын зориулалтаар ашиглаж болох пестицидийн жагсаалт, хэрэглэх хэмжээ/ 62 2017-02-09 Үзэх
Магадлан итгэмжлэлэ олгох тухай 133 2017-04-06 Үзэх
Журам батлах тухай /Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ авах зайлшгүй шактгааны улмаас нийслэлд шилжин амьдрах шаардлагатай нотлох эмнэлгийн тодорхойлолт олгох түр журам/ 120 2017-03-30 Үзэх
Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай /Халдварт өвчнөөс сэргийлэх, хянах үндэсний хөтөлбөр/ 128 2017-04-04 Үзэх
Мэргэжлийн багийн бүрэлдүхээн, ажиллах журам, тархины үхлийн эмнэлзүйн шалгуур батлах тухай 124 2017-03-31 Үзэх
Загвар батлах тухай /Яс үений үрэвслийн оношилгоо, эмчилгээний заавар/ 159 2017-04-21 Үзэх
Химийн аюулгүй байдал, хордлогын менежментийг зохицуулах зөвлөлийн ажиллах журам батлах тухай 153 2017-04-17 Үзэх
Аян зохион байгуулах тухай /Эрүүл мэнд-ээлтэй орчин аян/ 108 2017-03-23 Үзэх
Журам батлах тухай /Нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх, санхүүжүүлэх журам/ 132 2017-04-06 Үзэх
Журам батлах тухай /Хохирогчод үйлчилгээ үзүүлэх төрийн бус байгууллагыг магадлан итгэмжлэх журам/ 130 2017-04-06 Үзэх
Аргачилсан заавар батлах тухай 150 2017-04-17 Үзэх
Заавар батлах тухай /Ус хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн сүлжээнд эрсдэлийн үнэлгээ хийх заавар/ 149 2017-04-14 Үзэх
Журам шинэчлэн батлах тухай /Эрүүл мэндийн яамнаас шагнал олгоход мөрдөх журам/ 086 2017-03-09 Үзэх
Халдвараас сэргийлэлт, хяналтын тогтолцоог бэхжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 169 2017-04-27 Үзэх
Журам батлах тухай /Худалдаа, үйлчилгээний байгууллагын ажилтныг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээнд хамруулах/ 145 2017-04-14 Үзэх
Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж хуваарилах тухай 181 2017-05-03 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 192 2017-05-12 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 202 2017-05-16 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 201 2017-05-16 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох тухай 206 2017-05-17 Үзэх
Журам батлах тухай /Даатгуулагчийг элэгний В,С вирусын илрүүлэг, шинжилгээнд хамруулах, даатгалын сангаас зардлын төлбөрийг санхүүжүүлэх журам/ 193 2017-05-12 Үзэх
Журам батлах тухай /Төрийн болон орон нутгийн өмчит төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг, нэгдсэн эмнэлгийн төлөөлөн удирдах зөвлөлд ажиллах олон нийтийн төлөөллийг сонгох журам/ 189 2017-05-11 Үзэх
Журам батлах тухай /Иргэд. байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэх, хяналт тавих журам/ 186 2017-05-10 Үзэх
Заавар батлах тухай /Тарваган тахал өвчний хяналт сэргийлэлтийн заавар/ 160 2017-04-21 Үзэх
Эх баригчийн ажлын байрны тодорхойлолтын үлгэрчилсэн загварыг шинэчлэн батлах тухай 216 2017-05-29 Үзэх
Болзолт уралдаан зарлах тухай 218 2017-05-30 Үзэх
Илрүүлэг, шинжилгээг зохион байгуулах тухай 223 2017-05-30 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, нөхөн олгох, хүчингүй болгох тухай 213 2017-05-19 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 224 2017-06-02 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 226 2017-06-02 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 227 2017-06-02 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 228 2017-06-02 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох тухай 206 2017-05-17 Үзэх
Заавар батлах тухай /Хүнсний сав боодлын нүүрэн хэсэгт шим тэжээлийн мэдээлэл байршуулах заавар/ 221 2017-05-30 Үзэх
Төлөвлөгөө батлах тухай /Нянгийн тэсвэржилтээс сэргийлэх салбар дундын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө/ 191 2017-05-12 Үзэх
Мэргэжлийн салбар зөвлөлийн ерөнхий мэргэжилтэн, гишүүд, зөвлөлийн ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай 001 2017-01-02 Үзэх
Донороос эд, эрхтэн авах, хадгалах, тээвэрлэх, устгах журам батлах тухай 123 2017-03-31 Үзэх
Бүрэлдэхүүн, журам батлах тухай /Нийгмийн эрүүл мэндийн онцгой байдлын салбар хоорондын Шуурхай цахим сэтгүүлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн/ 173 2017-04-28 Үзэх
Бүрэлдэхүүн, журам батлах тухай /Нийгмийн эрүүл мэндийн онцгой байдлын салбар хоорондын Шуурхай цахим сэтгүүлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн/ 173 2017-04-28 Үзэх
Журам батлах тухай / Их эмчийн тангараг өргөх журам/ 164 2017-04-25 Үзэх
Улсын хэмжээнд 2018-2019 онд ашиглах эмнэлгийн болон сувиллын орны дээд хязгаарыг батлах тухай 234 2017-06-07 Үзэх
Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай 194 2017-05-12 Үзэх
Журам батлах тухай /Шүүх эмнэлгийн төлбөрт үйлчилгээний журам/ 176 2017-05-03 Үзэх
Заавар батлах тухай 161 2017-04-21 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 232 2017-06-06 Үзэх
2017 оныг "Нийгмийн эрүүл мэндийг дэмжих жил" болгох тухай 061 2017-02-08 Үзэх
Төслийн удирдах хорооны бүрэлдэхүүн, чиг үүрэг батлах тухай 246 2017-06-20 Үзэх
Төслийн удирдах хорооны бүрэлдэхүүн, чиг үүрэг батлах тухай 247 2017-06-20 Үзэх
Тооллогын комисс байгуулах тухай 155 2017-06-20 Үзэх
Автомашиныг үндсэн хөрөнгөнд бүртгэх тухай 237 2017-06-07 Үзэх
Мэдээлэл, сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах тухай 225 2017-06-02 Үзэх
Улсын шалгалтын комиссын бүрэлдэхүүн батлах тухай 238 2017-06-15 Үзэх
Дүрэм батлах тухай /Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хяналтын хорооны дүрэм/ 256 2017-06-30 Үзэх
Төлөвлөгөө батлах тухай /Эрүүл мэндийн салбарын жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 274 2017-07-16 Үзэх
Хуваарь батлах тухай /Бага насны хүүхдийн олон найрлагат бичил тэжээлийн бэлдмэл бугалганы тойрог хэмжигч, бандажтай гар жин түгээх хуваарь/ 281 2017-07-17 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 264 2017-07-06 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 262 2017-07-06 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 263 2017-07-06 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, нөхөн олгох, хүчингүй болгох тухай 252 2017-06-27 Үзэх
Эмнэлзүйн зөвлөх багийн ажиллах журам, чиглэл батлах тухай 280 2017-07-17 Үзэх
Заавар батлах тухай /Нярайн амьсгалын дистресс хамшинжийн оношилгоо, эмчилгээний заавар/ 297 2017-07-28 Үзэх
Заавар батлах тухай /Тосны булчирхайн хоргүй хавдрын оношилгоо, эмчилгээний заавар/ 296 2017-07-28 Үзэх
Журам батлах тухай /Эхийн эндэгдлийг тооцох, бүртгэх, хэлэлцэх журам/ 207 2017-05-19 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, нөхөн олгох, хүчингүй болгох тухай 278 2017-07-16 Үзэх
Нийслэлийн хүн амд мэс заслын тусламж, үйлчилгүү үзүүлэх эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйлчлэх хүрээг шинэчлэн батлах тухай 294 2017-07-27 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, нөхөн олгох, хүчингүй болгох тухай 299 2017-07-28 Үзэх
Зөвлөлийн ажиллах журам, бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай 148 2017-04-14 Үзэх
Шинжээч томилох тухай 165 2017-04-25 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 260 2017-07-06 Үзэх
Дүрэм батлах тухай 316 2017-08-14 Үзэх
Тушаалын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 315 2017-08-14 Үзэх
Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай /"Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хууль бус эргэлттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр"-ийн эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжих үйл ажиллагааны төлөвлөгөө/ 289 2017-07-21 Үзэх
Журам,заавар батлах тухай 305 2017-08-03 Үзэх
Сүрьеэгийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай 306 2017-08-03 Үзэх
Журам, заавар шинэчлэн батлах тухай 328 2017-08-28 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 332 2017-08-29 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 324 2017-08-24 Үзэх
Их засварын ажлын жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай 282 2017-07-14 Үзэх
Улсын шалгалтын комиссын бүрэлдэхүүн батлах тухай 336 2017-08-31 Үзэх
Хөрөнгө хуваарилах тухай 341 2017-09-04 Үзэх
Хөрөнгө хуваарилах тухай 342 2017-09-04 Үзэх
Төлбөрийн жишиг хэмжээ, журам батлах тухай 293 2017-07-27 Үзэх
Ундны болон ахуйн усны хоногт шаардагдах зохистой хэмжээг батлах тухай 333 2017-08-30 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай 273 2017-07-16 Үзэх
Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан тушаал /Давс багатай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжье арга хэмжээ зохион байгуулах тухай/ 355 2017-09-07 Үзэх
Төлөвлөгөө батлах тухай /Эх, хүүхэд, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө/ 358 2017-09-13 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 353 2017-09-07 Үзэх
Журам батлах тухай / Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төв болон Цусны салбар төвүүдийн эмнэлгийн болон эмнэлгийн бус тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг зохицуулан ажиллах журам/ 361 2017-09-14 Үзэх
Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай /Зайлшгүй шаардлагатай эмийн жагсаалт, / 350 2017-09-07 Үзэх
Эм, эмнэлгийн хэрэгсэлд импорт, эспортын лиценз олгох журам батлах тухай 351 2017-09-07 Үзэх
Эм үйлдвэрлэлийн зохистой дадал /GMP/-ын батламж олгох журам 348 2017-09-06 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 290 2017-07-21 Үзэх
Мэргэшил олгох тухай 362 2017-09-14 Үзэх
Жагсаалт, журам шинэчлэн батлах тухай /Монгол Улсад эмчлэх боломжгүй өвчний жагсаалт/ 370 2017-09-21 Үзэх
Өрхийн эрүүл мэндийн төвийг сонгон шалгаруулах журам шинэчлэн батлах тухай 367 2017-09-19 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 376 2017-09-29 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 375 2017-09-29 Үзэх
Хуваарь батлах тухай /Өндөр тунт А аминдэм түгээх хуваарь, Бага насны хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн аминдэм, эрдсийн бэлдмэл түгээх хуваарь, гар жин түгээх хуваарь, F75, F100 өндөр илчлэгт сүү түгээх хуваарь/ 374 2017-09-29 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 325 2017-08-24 Үзэх
Эрүүл ахуй, тархвар судлалын орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журам батлах тухай 385 2017-10-06 Үзэх
Журам батлах тухай /Хамтарсан багийн ажиллах, үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх журам/ 380 2017-10-04 Үзэх
Журам батлах тухай /Хохирогчид эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх журам/ 394 2017-10-12 Үзэх
Төлөвлөгөө батлах тухай /Эм зүйн салбарын ол тод, хариуцлагатай байдлыг сайжруулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө/ 345 2017-09-04 Үзэх
Дархлаажуулалтын 10 хоногийн зохион байгуулах тухай 395 2017-10-12 Үзэх
Журам батлах тухай /Сувилахуйн төвийн үйл ажиллагааны үлгэрчилсэн дүрэм/ 381 2017-10-04 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, нөхөн олгох, хүчингүй болгох тухай 338 2017-09-01 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 339 2017-09-01 Үзэх