Сайдын тушаал 2017

Сайдын тушаал 2017

Нэр Дугаар Батласан Файл
Журам, хуваарь батлах тухай /Гемодиализ эмчилгээ, үйлчилгээний журам/ 119 2017-03-30 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, нөхөн олгох, хүчингүй болгох тухай 96 2017-03-14 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 46 2017-01-27 Үзэх
Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн дүрмийг шинэчлэн батлах тухай 4 2017-01-04 Үзэх
Эрүүл мэндийн салбар дахь гадаадын зээл, тусламжийг зохицуулах зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай 17 2017-01-12 Үзэх
Амьд сорьц, эмгэг эс судлалын шинжилгээ хийх журмыг шинэчлэн батлах тухай 7 2017-01-06 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, нөхөн олгох, хүчингүй болгох тухай 8 2017-01-06 Үзэх
Вакцины хуваарийг батлах тухай 58 2017-02-07 Үзэх
Тусай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох тухай 26 2017-01-16 Үзэх
Тусай зөвшөөрөл олгох тухай /Эрүүл мэнд, эм хангамжийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшээрэл шинээ олгох байгууллагын нэр, чиглэл, хугацаа/ 27 2017-01-16 Үзэх
Мэргэжлийн салбар зөвлөлийн ерөнхий мэргэжилтэн, гишүүд, зөвлөлийн ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай 1 2017-01-02 Үзэх
Заавар батлах тухай /Ревматойд артрит (РА)-ын оношилгоо, эмчилгээний заавар/ 49 2017-02-01 Үзэх
Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн гүйцэтгэлийн гэрээний загвар батлах тухай 5 2017-01-04 Үзэх
Төлбөрийн хэмжээ батлах тухай 9 2017-01-10 Үзэх
Томуу, томуу төст өвчний үеийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх тухай 30 2017-01-17 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 36 2017-01-24 Үзэх
Даатгуулагч (иргэн)-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтооход баримтлах өвчний жагсаалт, хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээ, хугацааг шинэчлэн батлах тухай 39 2017-01-26 Үзэх
Сувилахуйн судалгааны ажлын тэргүүлэх чиглэл батлах тухай 40 2017-01-26 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 56 2017-02-03 Үзэх
Заавар батлах тухай /Зонхилон тохиолдох өвчний үед цус, цусан бүтээгдэхүүн сэлбэх заавар/ 3 2017-01-02 Үзэх
Эрүүл мэндийн салбарт хийгдсэн инноваци шингэсэн бүтээгдэхүүний тухай 66 2017-02-10 Үзэх
Хоногийн хоол хүнсээр авбал зохих илчлэг, үндсэн шимт бодис, аминдэм, эрдэс бодисын зөвлөмж хэмжээ батлах тухай 74 2017-02-23 Үзэх
Гэмтэл, согог судлалын үндэсний төвийн дүрэм, бүтцийг батлах тухай 76 2017-02-24 Үзэх
Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн удирдамж батлах тухай 77 2017-02-24 Үзэх
Тушаал хүчингүй болгох тухай 81 2017-03-06 Үзэх
Эмгэг судлалын шинжилгээ хийх журмыг шинэчлэн батлах тухай /Нас барагчийн цогцост үхлийн шалтгаан болон өвчний онош зөв тогтоосон эсэхийг тодорхойлох эмгэг судлалын шинжилгээ хийх журам/ 55 2017-02-02 Үзэх
Хуваарь, чиг үүрэг батлах тухай /Эх барих, эмэгтэйчүүд судлалын мэргэжлийн салбар зөвлөлийн гишүүд, зөвлөх эмч, мэргэжилтнүүдийн орон нутгийг хариуцан ажиллах хуваарь, чиг үүрэг/ 88 2017-03-09 Үзэх
Заавар батлах тухай /Нярайн сурфактант эмчилгээний заавар/ 102 2017-03-15 Үзэх
Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, чиг үүргийг батлах тухай /Эх баригчийн ур чадварыг бэхжүүлэх төслийн олон талт ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, чиг үүрэг/ 63 2017-02-09 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох, эрх сэргээх, хүчингүй болгох тухай 100 2017-03-15 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай /Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн өргөтгөлийн барилга/ 104 2017-03-21 Үзэх
Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн аюулгүй байдлын програмыг нэвтрүүлэх журам 19 2017-01-13 Үзэх
Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 29 2017-01-17 Үзэх
Хууль дагаж гарах стандарт, дүрэм, журам, бусад шийдвэрийн тухай 31 2017-01-20 Үзэх
Журам батлах тухай /Гэрээр сувилахуйн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх журам/ 41 2017-01-26 Үзэх
Ажиллах журам, бүрэлдэхүүн, ажил үүргийн хуваарь батлах тухай /Гамшгаас хамгаалах эрүүл мэндийн улсын албаны ажиллах журам/ 43 2017-01-26 Үзэх
Мэргэшил олгох тухай 139 2017-04-11 Үзэх
Магадлан итгэмжлэлийн шинжээч сонгон шалгаруулж, томилох, чөлөөлөх журам батлах тухай 118 2017-03-30 Үзэх
Журам батлах тухай /Эрүүл мэндийн байгууллагад ашиглагдаж буй програм хооронд статистикийн, мэдээ, мэдээллийг солилцох журам/ 67 2017-02-10 Үзэх
Хуваарь батлах тухай /А амин дэм түгээх хуваарь/ 105 2017-03-22 Үзэх
Хөтөлбөр, журам батлах тухай /Зан үйлд нөлөөлөх сайн дурын сургалтын хөтөлбөр/ 106 2017-03-22 Үзэх
Өрхийн эрүүл мэндийн төвд үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай 129 2017-04-04 Үзэх
Жагсаалт батлах тухай /Монгол улсад 2017 онд хөдөө аж ахуйд ургамал хамгааллын зориулалтаар ашиглаж болох пестицидийн жагсаалт, хэрэглэх хэмжээ/ 62 2017-02-09 Үзэх
Магадлан итгэмжлэлэ олгох тухай 133 2017-04-06 Үзэх
Журам батлах тухай /Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ авах зайлшгүй шактгааны улмаас нийслэлд шилжин амьдрах шаардлагатай нотлох эмнэлгийн тодорхойлолт олгох түр журам/ 120 2017-03-30 Үзэх
Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай /Халдварт өвчнөөс сэргийлэх, хянах үндэсний хөтөлбөр/ 128 2017-04-04 Үзэх
Мэргэжлийн багийн бүрэлдүхээн, ажиллах журам, тархины үхлийн эмнэлзүйн шалгуур батлах тухай 124 2017-03-31 Үзэх
Загвар батлах тухай /Яс үений үрэвслийн оношилгоо, эмчилгээний заавар/ 159 2017-04-21 Үзэх
Химийн аюулгүй байдал, хордлогын менежментийг зохицуулах зөвлөлийн ажиллах журам батлах тухай 153 2017-04-17 Үзэх
Аян зохион байгуулах тухай /Эрүүл мэнд-ээлтэй орчин аян/ 108 2017-03-23 Үзэх
Журам батлах тухай /Нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх, санхүүжүүлэх журам/ 132 2017-04-06 Үзэх
Журам батлах тухай /Хохирогчод үйлчилгээ үзүүлэх төрийн бус байгууллагыг магадлан итгэмжлэх журам/ 130 2017-04-06 Үзэх
Аргачилсан заавар батлах тухай 150 2017-04-17 Үзэх
Заавар батлах тухай /Ус хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн сүлжээнд эрсдэлийн үнэлгээ хийх заавар/ 149 2017-04-14 Үзэх
Журам шинэчлэн батлах тухай /Эрүүл мэндийн яамнаас шагнал олгоход мөрдөх журам/ 086 2017-03-09 Үзэх
Халдвараас сэргийлэлт, хяналтын тогтолцоог бэхжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 169 2017-04-27 Үзэх
Журам батлах тухай /Худалдаа, үйлчилгээний байгууллагын ажилтныг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээнд хамруулах/ 145 2017-04-14 Үзэх
Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж хуваарилах тухай 181 2017-05-03 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 192 2017-05-12 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 202 2017-05-16 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 201 2017-05-16 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох тухай 206 2017-05-17 Үзэх