Сайдын тушаал 2019

Сайдын тушаал 2019

Нэр Дугаар Батласан Файл
Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээтэй холбоотой зарим халдварыг илрүүлэх тандалтын заавар батлах тухай А/74 2019-02-15 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох, түдгэлзүүлэх, хэсэгчлэн хүчингүй болгох, эрх сэргээх тухай А/08 2019-01-14 Үзэх
Томуу, томуу төст өвчний дэгдэлтийн үед ажиллах баг томилох тухай А/11 2019-01-16 Үзэх
Эмнэлгийн мэргэжлтний ёс зүйн сургалт зохион байгуулах тухай А/19 2019-01-21 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай А/26 2019-01-25 Үзэх
Тушаал хүчингүй болгох тухай А/53 2019-02-04 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох, нөхөн олгох, залруулга хийх тухай А/49 2019-01-29 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох тухай А/21 2019-01-21 Үзэх
Тушаал хүчингүй болгох тухай А/16 2019-01-18 Үзэх
Томуу, томуу төст өвчний үед үзүүлэх сувилахуйн тусламж, үйлчилгээний заавар батлах тухай А/71 2019-02-15 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/56 2019-02-04 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/57 2019-02-04 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/58 2019-02-04 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/59 2019-02-04 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/60 2019-02-04 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/61 2019-02-04 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/62 2019-02-04 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/63 2019-02-04 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/24 2019-01-24 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/31 2019-01-29 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/32 2019-01-29 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/33 2019-01-29 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/34 2019-01-29 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/35 2019-01-29 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/36 2019-01-29 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/37 2019-01-29 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/38 2019-01-29 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/39 2019-01-29 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/40 2019-01-29 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/41 2019-01-29 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/42 2019-01-29 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/43 2019-01-29 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/44 2019-01-29 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/45 2019-01-29 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/48 2019-01-29 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/76 2019-01-29 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/77 2019-01-29 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох, түдгэлзүүлэх, хэсэгчлэн хүчингүй болгох, эрх сэргээх тухай А/80 2019-02-26 Үзэх
Журам, шалгуур үзүүлэлт батлах тухай А/25 2019-01-25 Үзэх
Журам, жагсаалтыг батлах тухай А/52 2019-02-04 Үзэх
Жагсаалт батлах тухай А/81 2019-02-26 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай А/99 2019-03-11 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох, эрх сэргээх, хэсэгчлэн хүчингүй болгох тухай А/127 2019-03-19 Үзэх
Төслийн зөвлөх хорооны бүрэлдэхүүн батлах тухай А/139 2019-03-26 Үзэх
Эрүүл мэндийн ажилтны 2019-2020 оны төгсөлтийн дараах сургалтын чиглэл, хяналтын тоо, сургалтын хөтөлбөрийн жагсаалт, эмнэл зүйн сургагч багшийн төлөвлөгөө, сургалтын зардал батлах тухай А/121 2019-03-18 Үзэх
Журам батлах тухай А/142 2019-03-29 Үзэх
Төлөвлөгөө батлах тухай А/163 2019-04-09 Үзэх
Төлөвлөгөө батлах тухай А/149 2019-03-29 Үзэх
Хуваарь батлах тухай А/201 2019-04-22 Үзэх
Аюулгүйн үзүүлэлт батлах тухай А/200 2019-04-22 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох, нөхөн олгох тухай А/186 2019-04-15 Үзэх
2019 оныг "Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээ", "Инээмсэглэл-Эерэг хандлага"-ын жил болгох тухай А/179 2019-04-12 Үзэх
Журам батлах тухай(Эс, эд, эрхтнийг шилжүүлэн суулгах) А/164 2019-04-09 Үзэх
Дархлаажуулалтын 10 хоногийг зохион байгуулах тухай А/207 2019-05-03 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох, эрх сэргээх, түдгэлзүүлэх тухай А/199 2019-04-22 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай А/197 2019-04-22 Үзэх