Сайдын тушаал 2019

Сайдын тушаал 2019

Нэр Дугаар Батласан Файл
Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээтэй холбоотой зарим халдварыг илрүүлэх тандалтын заавар батлах тухай А/74 2019-02-15 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох, түдгэлзүүлэх, хэсэгчлэн хүчингүй болгох, эрх сэргээх тухай А/08 2019-01-14 Үзэх
Томуу, томуу төст өвчний дэгдэлтийн үед ажиллах баг томилох тухай А/11 2019-01-16 Үзэх
Эмнэлгийн мэргэжлтний ёс зүйн сургалт зохион байгуулах тухай А/19 2019-01-21 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай А/26 2019-01-25 Үзэх
Тушаал хүчингүй болгох тухай А/53 2019-02-04 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох, нөхөн олгох, залруулга хийх тухай А/49 2019-01-29 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох тухай А/21 2019-01-21 Үзэх
Тушаал хүчингүй болгох тухай А/16 2019-01-18 Үзэх
Томуу, томуу төст өвчний үед үзүүлэх сувилахуйн тусламж, үйлчилгээний заавар батлах тухай А/71 2019-02-15 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/56 2019-02-04 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/57 2019-02-04 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/58 2019-02-04 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/59 2019-02-04 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/60 2019-02-04 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/61 2019-02-04 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/62 2019-02-04 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/63 2019-02-04 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/24 2019-01-24 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/31 2019-01-29 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/32 2019-01-29 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/33 2019-01-29 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/34 2019-01-29 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/35 2019-01-29 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/36 2019-01-29 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/37 2019-01-29 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/38 2019-01-29 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/39 2019-01-29 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/40 2019-01-29 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/41 2019-01-29 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/42 2019-01-29 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/43 2019-01-29 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/44 2019-01-29 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/45 2019-01-29 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/48 2019-01-29 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/76 2019-01-29 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/77 2019-01-29 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох, түдгэлзүүлэх, хэсэгчлэн хүчингүй болгох, эрх сэргээх тухай А/80 2019-02-26 Үзэх
Журам, шалгуур үзүүлэлт батлах тухай А/25 2019-01-25 Үзэх
Журам, жагсаалтыг батлах тухай А/52 2019-02-04 Үзэх
Жагсаалт батлах тухай А/81 2019-02-26 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай А/99 2019-03-11 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох, эрх сэргээх, хэсэгчлэн хүчингүй болгох тухай А/127 2019-03-19 Үзэх
Төслийн зөвлөх хорооны бүрэлдэхүүн батлах тухай А/139 2019-03-26 Үзэх
Эрүүл мэндийн ажилтны 2019-2020 оны төгсөлтийн дараах сургалтын чиглэл, хяналтын тоо, сургалтын хөтөлбөрийн жагсаалт, эмнэл зүйн сургагч багшийн төлөвлөгөө, сургалтын зардал батлах тухай А/121 2019-03-18 Үзэх
Журам батлах тухай А/142 2019-03-29 Үзэх
Төлөвлөгөө батлах тухай А/163 2019-04-09 Үзэх
Төлөвлөгөө батлах тухай А/149 2019-03-29 Үзэх
Хуваарь батлах тухай А/201 2019-04-22 Үзэх
Аюулгүйн үзүүлэлт батлах тухай А/200 2019-04-22 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох, нөхөн олгох тухай А/186 2019-04-15 Үзэх
2019 оныг "Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээ", "Инээмсэглэл-Эерэг хандлага"-ын жил болгох тухай А/179 2019-04-12 Үзэх
Журам батлах тухай(Эс, эд, эрхтнийг шилжүүлэн суулгах) А/164 2019-04-09 Үзэх
Дархлаажуулалтын 10 хоногийг зохион байгуулах тухай А/207 2019-05-03 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох, эрх сэргээх, түдгэлзүүлэх тухай А/199 2019-04-22 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай А/197 2019-04-22 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/237 2019-05-17 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/238 2019-05-17 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох тухай А/240 2019-05-17 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/239 2019-05-17 Үзэх
Хуваарь батлах тухай А/249 2019-05-27 Үзэх
Төлөвлөгөө батлах тухай А/167 2019-04-11 Үзэх
Аргачлал батлах тухай А/252,А/185 хамтарсан тушаал 2019-05-30 Үзэх
Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд ашиглах орыг төлөвлөх аргачлал батлах тухай А/266 2019-06-05 Үзэх
Эрүүл мэндийн салбарын инженерийн зэрэг сунгах, шинээр олгох тухай А/265 2019-06-04 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох , нөхөн олгох тухай А/276 2019-06-07 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/277 2019-06-07 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/278 2019-06-07 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/289 2019-06-13 Үзэх
Журам батлах тухай /Оншилгоо эмчилгээний зориулалтаар шинээр гарч байгаа болон био технологи, нано технологи, инновацын технологид суурилсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд судалгаа, шинжилгээ явуулах турших , баталгаажуулах, бүртгэх, мэдээлэх, тусламж үйлчилгээнд нэвтрүүлэх үйл ажиллагааг зохицуулах / А/253 2019-05-31 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай А/313 2019-06-27 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/315 2019-07-01 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох тухай А/298 2019-06-21 Үзэх
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг хуваарилах, үндсэн хөрөнгөд бүртгэх тухай А/321 2019-07-01 Үзэх
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг хуваарилах, үндсэн хөрөнгөд бүртгэх тухай А/322 2019-07-01 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/349 2019-07-16 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/348 2019-07-16 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/347 2019-07-16 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/346 2019-07-16 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/345 2019-07-16 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/344 2019-07-16 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/343 2019-07-16 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/342 2019-07-16 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох, залруулга хийх тухай А/341 2019-07-16 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/355 2019-07-19 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох, эрх сэргээх тухай А/339 2019-07-08 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох, хэсэгчлэн хүчингүй болгох тухай А/353 2019-07-18 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай А/367 2019-07-29 Үзэх
Монголын уламжлалт анагаах ухааны тусламж үйлчилгээний заавар батлах тухай А/378 2019-08-08 Үзэх
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан тушаал А/152, А/366 2019-07-26 Үзэх
Журам батлах тухай/Эрүүл мэндийн байгууллагуудад лавлагаа төвөөс өгөх / А/385 2019-08-15 Үзэх
Журам батлах тухай/Үр хөндөлтийг зохицуулах журам/ А/387 2019-08-15 Үзэх
Журам батлах тухай/Цахим мэдээллийн нууцлал аюулгүй байдал / А/396 2019-08-29 Үзэх
Зүрх судасны өвчнөөс сэргийлэх, өвчлөл, нас баралтыг бууруулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай А/415 2019-09-10 Үзэх