Сайдын тушаал 2020

Сайдын тушаал 2020

Нэр Дугаар Батласан Файл
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох , нөхөн олгох тухай А/16 2020-01-13 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай А/09 2020-01-09 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/29 2020-01-23 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/30 2020-01-23 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/31 2020-01-23 Үзэх
Журам батлах тухай/Бүх нийтээр тэмдэглэх баяр, тэмдэглэлт өдрийн амралтын үед эрүүл мэндийн байгууллагуудын ажиллах/ А/36 2020-01-24 Үзэх
Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/37 2020-01-24 Үзэх
Нийгмийн эрүүл мэндийн төвийн дүрмийг батлах тухай А/38 2020-01-24 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох, залруулж олгох тухай А/60 2020-02-05 Үзэх
Хамтын хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг хангах тухай А/69 2020-02-08 Үзэх
Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай А/93 2020-02-13 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох, эрх сэргээх тухай А/56 2020-02-03 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл нэмэлтээр олгох тухай А/42 2020-01-27 Үзэх
Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын үед эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх зураглал батлах тухай А/101 2020-02-18 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай А/96 2020-02-14 Үзэх
Вакцины хүйтэн хэлхээний тоног төхөөрөмжийн хуваарь батлах тухай А/108 2020-02-18 Үзэх
Эмнэлзүйн заавар батлах тухай А/98 2020-02-14 Үзэх
Заавар батлах тухай А/128 2020-02-20 Үзэх
Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогыг 2020-2026 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай А/103 2020-02-18 Үзэх
Нийслэлийн хэмжээнд эх барих, эмэгтэйчүүдийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх хүрээг шинэчлэн батлах тухай А/130 2020-02-20 Үзэх
Тушаал хүчингүй болгосонд тооцох тухай А/58 2020-02-05 Үзэх
Журам батлах тухай /Согтуурах мансуурах донтой хүнд эрүүл мэндийн дүгнэлт хийх / А/59 2020-02-05 Үзэх
Түр заавар батлах тухай А/135 2020-02-21 Үзэх
Түр заавар шинэчлэн батлах тухай А/153 2020-03-04 Үзэх
Үйлчлэх хүрээ батлах тухай А/154 2020-03-04 Үзэх
Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг зохицуулах тухай А/145 2020-02-28 Үзэх
ХДХВ, ДОХ, БЗДХ-аас сэргийлэх үйл ажиллагааны хяналт- шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөө батлах тухай А/141 2020-02-27 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/165 2020-03-11 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлөөр олгосон эрх хасах тухай А/166 2020-03-11 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/168 2020-03-12 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай А/170 2020-03-12 Үзэх
Үндсэн мэргэшил олгох тухай А/172 2020-03-12 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох, нөхөн олгох, залруулж олгох тухай А/164 2020-03-11 Үзэх
Төрөлжсөн мэргэшил олгох тухай А/129 2020-02-20 Үзэх
Сүрьеэ өвчнөөс сэргийлэх үйл ажиллагааны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөө батлах тухай А/196 2020-03-20 Үзэх
Эмнэлзүйн заавар батлах тухай А/205 2020-03-30 Үзэх
Голомтод халдваргүйжүүлэлт хийх түр заавар А/188 2020-03-16 Үзэх
БОАЖ, ХХААХҮ, ЭМ-ийн сайдын хамтарсан тушаал /Жагсаалт батлах тухай/ А/125,А-69,А/143 2020-02-28 Үзэх
Зөвлөмж батлах тухай А/215 2020-04-01 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох, эрх сэргээх тухай А/163 2020-03-11 Үзэх
Нэн шаардлагатай тусламж, үйлчилгээний багц батлах тухай А/216 2020-04-01 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл шинээр болон нэмэлтээр олгох тухай А/204 2020-03-30 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай А/223 2020-04-06 Үзэх
Хуваарь батлах тухай /А амин дэм/ А/228 2020-04-10 Үзэх
А/222 Түр журам батлах тухай/COVID-19// 2020-04-06 Үзэх
Журам батлах тухай /Үүдэл эс болон хүйн цусны банк байгуулах/ А/236 2020-04-14 Үзэх
Аргачлал батлах тухай /Хүйн цус, эд цуглуулах, зөөвөрлөх, үүдэл эс ялгах/ А/240 2020-04-14 Үзэх
Түр заавар, журам батлах тухай/OVID-19 Эрүүл мэндийн анхан шатны байгууллагын бэлэн байдал, хариу арга хэмээний түр заавар/ А/248 2020-04-17 Үзэх
COVID -19 сэжигтэй болон эмнэлзүйн хөнгөн хэлбэрийн шинж тэмдэг илэрсэн хүнийг гэрээр хянах, эмчлэх түр заавар А/247 2020-04-17 Үзэх
Өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвийг магадлан шинжлэх шалгуур батлах тухай А/179 2020-03-16 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох, нөхөн олгох, залруулга хийх тухай А/211 2020-03-31 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/212 2020-03-31 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай А/242 2020-04-15 Үзэх
Сувилал сэргээн засах болон сувилахуйн төвийг магадлан шинжлэх шалгуур үзүүлэлт батлах тухай А/180 2020-03-16 Үзэх
Түр заавар шинэчлэн батлах тухай А/269 2020-04-29 Үзэх
Түр заавар батлах тухай А/278 2020-05-01 Үзэх
А/285 Түр маягт батлах тухай 2020-05-12 Үзэх
Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтад суралцах их эмчийн нэр, мэргэшлийн чиглэл сургалтын төлбөрийн хэлбэр батлах тухай А/244 2020-04-15 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, нөхөн олгох, хүчингүй болгох, залруулга хийх тухай А/214 2020-03-31 Үзэх
Төрөлжсөн мэргэшил олгох тухай А/287 2020-05-13 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/288 2020-05-13 Үзэх
Жагсаалт батлах тухай А/291 2020-05-15 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай А/292 2020-05-18 Үзэх
Журам батлах тухай /Резидент эмч/ А/226 2020-04-09 Үзэх
Төгсөлтийн дараах үндсэн мэргэшлийн үнэмлэх хүчингүй болгох тухай А/213 2020-03-31 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/289 2020-05-13 Үзэх
Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх хороо, зөвлөл, бүрэлдэхүүнийг батлах тухай А/15 2020-01-13 Үзэх
Журам батлах тухай /Рашааныг зохистой ашиглах,хамгаалах/ А/265 2020-04-28 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай А/316 2020-06-03 Үзэх
Хөрөнгө бүртгэх тухай /Шинэ коронавирус халдварын үед иргэд, аж ахуй нэгж, албан байгууллагуудаас эрүүл мэндийн яаманд хандивласан тоног төхөөрөмж, бараа материал/ А/202 2020-03-26 Үзэх
Хөрөнгө хуваарилах тухай /Шинэ коронавирус халдварын үед иргэд, аж ахуй нэгж, албан байгууллагуудаас эрүүл мэндийн яаманд хандивласан тоног төхөөрөмж, бараа материал хуваарилалт/ А/203 2020-03-27 Үзэх
Журам шинэчлэн батлах тухай /Жирэмсэн, төрөх, төрсний дараах үед үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний журам/ A/318 2020-06-04 Үзэх
Эмнэлгийн бие даасан байдлыг хэрэгжүүлэх тухай A/334 2020-06-17 Үзэх
Удирдамж батлах тухай /Цэцэрлэгийн хүүхдийн амны хөндийн эрүүл ахуйг сахих удирдамж/ А/253 2020-04-20 Үзэх
Журам шинэчлэн батлах тухай /Жирэмсэн, төрөх, төрсний дараах үед үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний журам/ A/318 2020-06-04 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, нөхөн олгох, хүчингүй болгох, залруулах тухай A/340 2020-06-18 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл шинээр болон нэмэлтээр олгох, хугацаа сунгах, хаягийн өөрчлөлт хийх, тусгай зөвшөөрлийн түдгэлзүүлэх тухай A/295 2020-05-18 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай A/339 2020-06-18 Үзэх
Үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай A/351 2020-06-26 Үзэх
Заавар батлах тухай /Нойр булчирхай шилжүүлэн суулгах/ А/353 2020-06-26 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/361 2020-06-30 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлөөр олгосон эрх хасах тухай А/377 2020-07-21 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох , залруулга хийх тухай А/376 2020-07-21 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл шинээр болон нэмэлтээр олгох, хугацаа сунгах, хаягийн өөрчлөлт хийх, тусгай зөвшөөрлийг хэсэгчлэн хүчингүй болгох  тухай  А/347 2020-06-25 Үзэх
"Сургуулийн орчинд худалдаалахыг хориглох хүнсний бүтээгдэхүүний жагсаалт" А/369 2020-07-03 Үзэх
Хуваарь батлах тухай А/64 2020-02-05 Үзэх
Хуваарь батлах тухай А/92 2020-02-12 Үзэх
Хуваарь батлах тухай А/102 2020-02-18 Үзэх
Коронавируст халдварын үед эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэхэд зарим хувийн хамгаалах хэрэгсэл, оношлуур хувиарлах тухай А/136 2020-02-21 Үзэх
Тушаалын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай А/271 2020-04-29 Үзэх
Коронавируст халдварын үед эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгсэл хувиарлах тухай А/260 2020-04-24 Үзэх
Коронавируст халдварын үед эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэхэд зарим хувийн хамгаалах хэрэгсэл, оношлуур хувиарлах тухай А/372 2020-07-06 Үзэх
Журам шинэчлэн батлах тухай /Цусны донор/  A/373 2020-07-06 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай А/389 2020-08-03 Үзэх
Эхийн сүүгээр хооллохыг дэмжсэн хууль тогтоомж, шийдвэрийн хэрэгжилтэд үнэлгээ хийх журам батлах тухай А/400 2020-08-18 Үзэх
КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР(COVID-2019)-ЫН ҮЕИЙН ЭМНЭЛЗҮЙН ТҮР ЗААВАР ТҮР ЗААВАР 2020-02-12 Үзэх
Шинэ корона вирусын болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх бэлэн байдлыг хангах тухай Албан даалгавар 2020-01-22 Үзэх
А/406 Түр заавар шинэчлэн батлах тухай 2020-08-21 Үзэх
Хичээл, сургалтын үйл ажиллагааг эхлүүлэх зарим арга хэмжээний тухай А/391 2020-08-05 Үзэх
Аян зохион байгуулах тухай А/408 2020-08-21 Үзэх
Заавар батлах тухай А/370 2020-07-22 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай А/420 2020-09-02 Үзэх
Түр заавар шинэчлэн батлах тухай А/412 2020-08-28 Үзэх
Цус сэлбэл судлалын үндэсний төвийн бүтэц, дүрмийг шинэчлэн батлах тухай А/445 2020-09-22 Үзэх
Төгсөлтийн дараах үндсэн мэргэшлийн сургалтын хяналтын тоог шинэчлэн батлах тухай А/440 2020-09-22 Үзэх
Шинэ коронавируст халдвар (COVID-2019)-ын үед нэн шаардлагатай зарим нэрийн эмэнд импортын лиценк олгох тухай А/186 2020-03-16 Үзэх
Шинэ коронавируст халдвар (COVID-2019)-ын үед болон хавдрын тусламж үйлчилгээнд нэн шаардлагатай зарим нэрийн эмэнд импортын лиценз олгох тухай А/217 2020-04-01 Үзэх
Шинэ коронавируст халдвар (COVID-2019)-ын үеднэн шаардлагатай зарим эм эмийн түүхий эдэд импортын лиценз олгох тухай А/231 2020-04-10 Үзэх
Коронавируст халдвар (COVID-2019)-ын эмчилгээ болон хавдрын тусламж үйлчилгээнд нэн шаардлагатай зарим нэрийн эмэнд импортын лиценз олгох тухай А/254 2020-04-20 Үзэх
Нөөц шинэчлэх тухай А/256 2020-04-21 Үзэх
Коронавируст халдвар (COVID-2019)-ын үеднэн шаардлагатай эм эмийн түүхий эд вакцин биобэлдмэлд импортын лиценз олгох тухайА/324 А/324 2020-06-11 Үзэх
Коронавируст халдвар (COVID-2019) болон эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд д шаардлагатай эмэнд импортын лиценз олгох тухай А/421 2020-09-02 Үзэх
Осельтамивир эм хураарилах тухай А/411 2020-08-28 Үзэх
Эмнэлгийн хэрэгсэл хувийн хамгаалах хэрэгсэл хуваарилах тухай А/426 2020-09-04 Үзэх
Заавар батлах тухай /Хэвлийн диализ/ А/410 2020-08-28 Үзэх
Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийг магдлан итгэмжлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах тухай А/460 2020-10-07 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай А/481 2020-10-19 Үзэх
Заавар батлах тухай А/495 2020-10-26 Үзэх
Үйлчлүүлэгч албан тушаалтны жагсаалт, үйлчлэх хүрээ, тусламж үйлчилгэний чиглэл батлах тухай А/405 2020-08-21 Үзэх
Тусламж үйлчилгээний чиглэл хамрах хүрээ батлах тухай А/465 2020-10-13 Үзэх
А/448 Хамтарсан тушаал 2020-08-28 Үзэх