Монгол улсын хууль

Монгол улсын хууль

Нэр Батласан Файл
Ариун цэврийн тухай 1998-05-07 Үзэх
Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай 2001-01-28 Үзэх
Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлын тухай 2003-11-28 Үзэх
Биеийн тамир, спортын тухай 2003-10-31 Үзэх
Боловсролын тухай 2002-05-03 Үзэх
Галт зэвсгийн тухай 2001-04-26 Үзэх
Давс иоджуулж иод дутлаас сэргийлэх тухай 2003-10-10 Үзэх
Дархлаажуулалтын тухай 2000-04-20 Үзэх
Дипломат албаны тухай 2000-10-05 Үзэх
Донорын тухай 2000-01-28 Үзэх
Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай 2002-04-25 Үзэх
Иргэний бүртгэлийн тухай 1999-10-04 Үзэх
Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэнд хяналт тавих тухай 2002-11-28 Үзэх
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай 1994-06-07 Үзэх
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай 1994-06-07 Үзэх
Согтуурах, мансуурах донтой өвчтэй этгээдийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх, албадан хөдөлмөр хийлгэх тухай 2000-01-28 Үзэх
Сэжигтэн яллагчдыг баривчлах, цагдан хорих шийдвэрийг биелүүлэх тухай 1999-07-01 Үзэх
Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай 2000-04-20 Үзэх
Тамхины хяналтын тухай 2012-10-24 Үзэх
Тамхи татахыг хориглосон анхааруулах тэмдгийн загвар батлах тухай /Сайдын тушаал/ 2013-04-02 Үзэх
Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай 2006-05-25 Үзэх
Хүний дархлал хомсдлын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдлоос сэргийлэх тухай 2004-05-13 Үзэх
Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай 1996-05-07 Үзэх
Хөдөлмөрийн тухай 1999-05-04 Үзэх
Хүнсний тухай 1999-10-07 Үзэх
Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай 2005-05-27 Үзэх
Эрүүл мэндийн тухай 2011-05-05 Үзэх
Эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүний тухай 2005-07-01 Үзэх
Эрүүл мэндийн даатгалын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2015-01-29 Үзэх
Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай 2015-01-29 Үзэх