Монгол улсын хууль

Монгол улсын хууль

Нэр Батласан Файл
Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай 2001-01-28 Үзэх
Дархлаажуулалтын тухай 2000-04-20 Үзэх
Дипломат албаны тухай 2000-10-05 Үзэх
Донорын тухай 2000-01-28 Үзэх
Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай 2002-04-25 Үзэх
Иргэний бүртгэлийн тухай 1999-10-04 Үзэх
Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэнд хяналт тавих тухай 2002-11-28 Үзэх
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай 1994-06-07 Үзэх
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай 1994-06-07 Үзэх
Согтуурах, мансуурах донтой өвчтэй этгээдийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх, албадан хөдөлмөр хийлгэх тухай 2000-01-28 Үзэх
Сэжигтэн яллагчдыг баривчлах, цагдан хорих шийдвэрийг биелүүлэх тухай 1999-07-01 Үзэх
Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2013-01-03 Үзэх
Тамхины хяналтын тухай 2015-12-04 Үзэх
Тамхи татахыг хориглосон анхааруулах тэмдгийн загвар батлах тухай /Сайдын тушаал/ 2013-04-02 Үзэх
Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай 2006-05-25 Үзэх
ХҮНИЙ ДАРХЛАЛ ХОМСДОЛЫН ВИРУСЫН ХАЛДВАР, ДАРХЛАЛЫН ОЛДМОЛ ХОМСДОЛООС СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ 2013-12-13 Үзэх
Хөдөлмөрийн тухай 1999-05-04 Үзэх
Эрүүл мэндийн тухай 2011-05-05 Үзэх
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2015-01-29 Үзэх
Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай 2015-01-29 Үзэх
Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай /шинэчилсэн найруулга/ 2013-05-27 Үзэх
ХҮНСНИЙ ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга 2013-12-20 Үзэх
Хүүхдийн эрхийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2016-02-05 Үзэх
НЯЛХ, БАЛЧИР ХҮҮХДИЙН ХҮНСНИЙ ТУХАЙ 2017-05-12 Үзэх
ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ 2016-04-21 Үзэх
АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ 2017-05-18 Үзэх
СТАТИСТИКИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2017-05-18 Үзэх
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2017-12-07 Үзэх