Гадаад улсад зайлшгүй шаардлагаар эмчлүүлэх иргэдэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх асуудлаар санал гаргах чиг үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөлийн бүрэлдэхүүн журамын төсөлд санал авч байна

Гадаад улсад зайлшгүй шаардлагаар эмчлүүлэх иргэдэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх асуудлаар санал гаргах чиг үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөлийн бүрэлдэхүүн журамын төсөлд санал авч байна


Өвчний жагсаалт, Гадаад улсад зайлшгүй шаардлагаар эмчлүүлэх иргэдэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх асуудлаар санал гаргах чиг үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, Гадаад улсад зайлшгүй шаардлагаар эмчлүүлэх иргэдэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх асуудлаар санал гаргах чиг үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөлийн ажиллах журам-ын төсөлд санал авч байна. Саналаа 2017 оны 9 дүгээр сарын 22-н хүртэл em_tugsoyun@yahoo.com хаягаар ирүүлнэ үү

Журмын төслийг эндээс татаж авна уу

 

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл