Иргэнийг эмнэлгийн лавлагаа, шатлалын тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх эмнэлэгт илгээх журамд санал авч байна

Иргэнийг эмнэлгийн лавлагаа, шатлалын тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх эмнэлэгт илгээх журамд санал авч байна


Иргэнийг эмнэлгийн лавлагаа, шатлалын тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх эмнэлэгт илгээх журамд санал авч байна. Саналаа 2017-09-18 ийг хүртэл ntsogzolmaa88@yahoo.com хаягаар ирүүлнэ үү

Журмын төслийг эндээс татаж авна уу

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл