Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар-аюулгүй байдлыг сайжруулах стратеги (2018-2022)  болон стратегийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд санал авч байна

Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар-аюулгүй байдлыг сайжруулах стратеги (2018-2022)  болон стратегийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд санал авч байна


Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар-аюулгүй байдлыг сайжруулах стратеги (2018-2022)  болон стратегийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд санал авч байна. Саналаа 2017 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийг хүртэл amarjargaly@yahoo.com хаягаар ирүүлнэ үү.

Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар-аюулгүй байдлыг сайжруулах стратеги (2018-2022) эндээс татаж авна уу

стратегийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө эндээс татаж авна уу

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл