Томуу, томуу төст өвчнөөс сэргийлье!

Томуу, томуу төст өвчнөөс сэргийлье!


Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд ажилтан,  албан хаагчдынхаа эрүүл мэндэд онцгой анхаарч, томуу, томуу төст өвчний улирлыг эрсдэл багатай даван туулахад Эрүүл мэндийн салбартай хамтран ажиллахыг Төрийн болон хувийн хэвшлийн бүх аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад уриалж байна

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл