Эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээ хийх журам болон Эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээ хийх байгууллагыг сонгон шалгаруулах журам батлах тухай тушаалын төсөлийн санал

Эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээ хийх журам болон Эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээ хийх байгууллагыг сонгон шалгаруулах журам батлах тухай тушаалын төсөлийн санал


Эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээ хийх журам болон Эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээ хийх байгууллагыг сонгон шалгаруулах журам батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаалын төсөлд саналаа Нийгмийн эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтэн Б.Пүрэвжавд 2017 оны 12 сарын 26-ны дотор puje_1009@yahoo.com хаяг болон 51-263892 ирүүлэ үү. 

Төслийн танилцуулгаа эндээс татаж авна уу.

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл