Наркологийн эмнэлэг

Наркологийн эмнэлэг


Эрүүл мэндийн байгууллагын амбулаторийн ажиллах цагийн хуваарь

Стационарын тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг.

Өглөө 08.30-15.00

Жижүүр эмч 15.00-08.30

 

Үзүүлж байгаа тусламж, үйлчилгээний чиглэлүүд

Донтох эмгэгийн төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээг хэвтүүлэн эмчлэх хэлбэрээр

 

Цаг товлох үйпчилгээний талаарх мэдээлэл

  • Амаар болон биеэр
  • Орны хүлээгдлийг бүртгэлд бүртгэнэ
  • Иргэний үнэмлэх, эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр
  • Товлогоог хойшлуулж болно
  • Утсаар авдаг 70173985

 

Цаг товлох үйлчилгээг авах утасны дугаар

7017398
 
Эрүүл мэндийн байгууллагын үйлчилгээний талаар тодруулга мэдээлэл, санал, хүсэлт авах утасны дугаар

8.30-15.00

15.00-08.30

70173985

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл