Тархины үхэл тодорхойлох багийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журам,тархины үхлийн эмнэлзүйн шалгуур батлах тухай

Тархины үхэл тодорхойлох багийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журам,тархины үхлийн эмнэлзүйн шалгуур батлах тухай


Тархины үхэл тодорхойлох баг/цаашид баг гэх/-ийг амьгүй донор байрлаж буй эмнэлэг дээр эмнэлгийн дарга, захирлын тушаалаар байгуулна.
Холбоо барих хүн Эмнэлгийн тусламжийн газрын мэргэжилтэн А.Бархас -51263846 төслөө barkhas@moh.gov.mn хаягруу явуулна уу.
Төслөө эндээс татаж авна уу

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл