Донороос эс, эд, эрхтэн авах, хадгалах, тээвэрлэх, устгах журам батлах тухай

Донороос эс, эд, эрхтэн авах, хадгалах, тээвэрлэх, устгах журам батлах тухай


Эс, эд, эрхтэн авахын өмнө эдийн тохирооны шинжилгээг хийж, реципиентэд тохирох эсэхийг шийднэ.
Холбоо барих хүн Эмнэлгийн тусламжийн газрын мэргэжилтэн А.Бархас 51-263846 төслөө barkhas@moh.gov.mn хаягруу явуулна уу.
Төслөө эндээс татаж авна уу.

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл