Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэшлийн зэрэг олгох, нөхөн олгох, хүчингүй болгох журмын төсөлд санал авч байна

Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэшлийн зэрэг олгох, нөхөн олгох, хүчингүй болгох журмын төсөлд санал авч байна


“Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэшлийн зэрэг олгох, нөхөн олгох, хүчингүй болгох журам”-ын төсөлд санал авч байна. 
Холбоо барих хүмүүс: ЭМЯ-ны ТЗУГ-ын мэргэжилтэн Д.Баярмаа, bayarmaa@moh.gov.mn, bamiide@gmail.com
            ЭМХТ-ийн мэргэжилтэн Ш.Алтанцэцэг, altantsetsegsh@yahoo.com

Журмын төслийг эндээс татаж авна уу.

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл