“Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай” Эрүүл мэндийн сайдын тушаалын төсөлд санал авч байна.

“Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай” Эрүүл мэндийн сайдын тушаалын төсөлд санал авч байна.


“Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай” Эрүүл мэндийн сайдын тушаалын төсөлд санал авч байна.
Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний тохиолдлыг бүртгэх, мэдээлэх, хариу арга хэмжээ авах журмын төслийг эндээс татаж авна уу.
Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдалд дотоодын хяналт тавих албаны дүрмийн төслийг эндээс татаж авна уу.
 

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл