ГССҮТөв "ШАРИЛЖГҮЙ УЛААНБААТАР-4" аянд нэгдлээ

ГССҮТөв "ШАРИЛЖГҮЙ УЛААНБААТАР-4" аянд нэгдлээ


Нийслэлийн иргэдийн эрүүл, аюулгүй, ая тухтай орчинд аж төрөх асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хүрээнд Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас "Шарилжгүй Улаанбаатар-4" аяныг зохион байгуулж буй билээ. 

Тус аянд ГССҮТөвийн хамт олон нэгдэж 2019 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдөр эмнэлгийн эргэн тойрон дахь шарилж, лууль хөл газрын ургамал зэргийг цэвэрлэлээ.

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл