Согтуурах, мансуурах донтой хүнд эрүүл мэндийн дүгнэлт гаргах журамд санал авч байна.

Согтуурах, мансуурах донтой хүнд эрүүл мэндийн дүгнэлт гаргах журамд санал авч байна.


Согтуурах, мансуурах донтой хүнд эрүүл мэндийн дүгнэлт гаргах журам,
Согтуурах, мансуурах донтой эсэхийг тогтоох эмнэлгийн дүгнэлт,
Согтуурах, мансуурах донтой хүнийг албадан эмчлэх журамд тус тус санал авч байна. Журмын төслийг эндээс татаж авна уу.

Та бүхэн журмын төсөлд 09 дугаар сарын 10-ны дотор ЭМЯ-ны ЭТГ-ын мэргэжилтэн М.Оюунчимэгт em_tugsoyun@yahoo.com хаягаар саналаа ирүүлнэ үү. Утас: 263846

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл