В, С вирус илрүүлэх шинжилгээнд 966.5 мянган иргэн хамрагджээ

В, С вирус илрүүлэх шинжилгээнд 966.5 мянган иргэн хамрагджээ


В, С вирус илрүүлэх шинжилгээнд 966.5 мянган иргэн хамрагджээ

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл