ИНЭЭМСЭГЛЭЛ БИДЭНД УРАМ

ИНЭЭМСЭГЛЭЛ БИДЭНД УРАМ


Бид жилд 61,771 эдийн, 90,755 эсийн шинжилгээг хийж үрэвслийн гаралтай эмгэг болон хортой, хоргүй хавдрыг оношилдог. Оношийг эцэслэж, эрлийг мухарладаг, олон хүнд ИНЭЭМСЭГЛЭЛ БЭЛЭГЛЭДЭГ мэргэжлээрээ үргэлж бахархаж явдаг. - Г.ГАНХҮҮ Эмгэг судлаач эмч Эмгэг Судлалын Үндэсний Төв

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл