Эрсдэлийн үнэлгээ хийв

Эрсдэлийн үнэлгээ хийв


Дэлхийн зарим улс оронд шинэ Коронавирусийн халдвар гарсантай холбогдуулан Эрүүл мэндийн яамнаас Монгол Улсын Шадар Сайдын 2017 оны 08 дугаар тушаалын дагуу ажиллаж эхэлсэн. Өнөөдөр ЭМЯ, ХӨСҮТ, ЗӨСҮТ, МХЕГ, НЭМГ-ын хамтарсан эрсдэлийн үнэлгээний баг эрсдэлийг  2 дахь удаагаа үнэлж, “Дунд” зэргийн эрсдэлтэй гэж дүгнэлээ.  Мөн түүнчлэн ДЭМБ-аас халдварын хяналт, сэргийлэлт, тохиолдлын тодорхойлолт, тандалт, эрсдэлийн харилцаа холбоо, лабораторийн талаар гарсан түр зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.  

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл