Коронавируст халдвараас сэргийлэх, эмнэлгийн тусламжийн бэлэн байдалд дэмжлэгт хяналт хийсэн үнэлгээнд үндэслэн Эрүл мэндийн байгууллагуудад зөвлөмж хүргүүлэх нь

Коронавируст халдвараас сэргийлэх, эмнэлгийн тусламжийн бэлэн байдалд дэмжлэгт хяналт хийсэн үнэлгээнд үндэслэн Эрүл мэндийн байгууллагуудад зөвлөмж хүргүүлэх нь


Коронвируст халдвараас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, эмнэлгийн ажилтныг халдвард өртөхөөс сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах чиглэлээр дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг зөвлөж байна.

Энд дарж татаж авна уу.

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл