Төрийн болон орон нутгийн өмчит эрүүл мэндийн байгууллагаас үзүүлэх төлбөртэй тусламж, үйлчилгээ болон нэмэлт үйлчилгээний жагсаалт, журмын төсөлд санал авч байна.

Төрийн болон орон нутгийн өмчит эрүүл мэндийн байгууллагаас үзүүлэх төлбөртэй тусламж, үйлчилгээ болон нэмэлт үйлчилгээний жагсаалт, журмын төсөлд санал авч байна.


“Төрийн болон орон нутгийн өмчит эрүүл мэндийн байгууллагаас үзүүлэх төлбөртэй тусламж, үйлчилгээ болон нэмэлт үйлчилгээний жагсаалт, журам батлах тухай”  Эрүүл мэндийн сайдын тушаалын төслийг эндээс татаж авна уу. 

Журмын төсөлтэй танилцаж, 2020 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор Бодлого төлөвлөлтийн газрын мэргэжилтэн Б.Мөнхцэцэгийн muugii.mn@gmail.com хаягаар саналаа ирүүлнэ үү.  Утас: 51-261847

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл