Итгэмжит лавлагаа судалгааны ажлын хэсгийн гишүүдийн уулзалт боллоо

Итгэмжит лавлагаа судалгааны ажлын хэсгийн гишүүдийн уулзалт боллоо


ЭХЭМҮТ нь Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 78-р тогтоолоор батлагдсан “Эх, хүүхэд, нөхөн үржихүйн  эрүүл мэнд” үндэсний V хөтөлбөрийн 3-р зорилт, ЭМС-ын 2017 оны А/207 тоот тушаалыг хэрэгжүүлэх үүднээс ЭХЭМҮТ-өөс “Эх яагаад эндэв? 2016-2020" итгэмжит лавлагаа судалгааны ажлын хэсгийн гишүүдийн уулзалтыг IX сарын 22-ны өдөр зохион байгууллаа. Уулзалтад оролцогсдод  “Эх яагаад эндэв? 2016-2020” итгэмжит лавлагаа судалгааны ажлын зорилго, зорилт, аргазүй, асуумж бөглөх заавар, олон улсад хийгдэж буй ижил төстэй судалгааны ажлын дэвшилтэт талын тухай ярилцлаа.

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл