ЭМЧ, АЖИЛЧИДДАА ХАРИЛЦАА ХАНДЛАГЫН УРАМШУУЛАЛ ОЛГОЖ ЭХЭЛЛЭЭ

ЭМЧ, АЖИЛЧИДДАА ХАРИЛЦАА ХАНДЛАГЫН УРАМШУУЛАЛ ОЛГОЖ ЭХЭЛЛЭЭ


Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг 2020 оны 08 сарын 25-наас эхлэн Эрүүл мэндийн сайдын 2020 оны А/408 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг хангах, эмнэлгийн мэргэжилтэн, эрүүл мэндийн ажилтны ёс зүй, хамт олны харилцаа хандлага, байгууллагын соёлыг сайжруулах зорилгоор “Эерэг хандлага-Эмчилгээний эхлэл” аяныг хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа билээ.
Энэ үйл ажиллагааны хүрээнд иргэд, үйлчлүүлэгчдэд үйлчлэхдээ харилцаа, хандлагын зөрчилгүй, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээг мөрдөн чин сэтгэлээсээ үйлчилгээ үзүүлж ажилласан эмч, эмнэлгийн ажилчдад сар бүр үндсэн цалингийн 10 хувийн урамшууллыг олгож эхэллээ.
 
Энэ нь иргэдэд үзүүлж буй эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чирэгдэл, гомдлыг бууруулах, төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай, чанар хүртээмжтэй үзүүлэхэд чухал түлхэц болох юм
 

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл