Төрийн болон орон нутгийн өмчит төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг, нэгдсэн эмнэлгийн захирлыг сонгон шалгаруулах журам”-ын төсөлд санал авч байна.

Төрийн болон орон нутгийн өмчит төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг, нэгдсэн эмнэлгийн захирлыг сонгон шалгаруулах журам”-ын төсөлд санал авч байна.


“Төрийн болон орон нутгийн өмчит төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг, нэгдсэн эмнэлгийн захирлыг сонгон шалгаруулах журам”-ын төсөлд санал авч байна.
Саналаа албан бичгээр эсхүл цахим шуудангийн  bolormaa_ya@moh.gov.mn  хаягаар Төрийн захиргааны удирдлагын газарт ирүүлнэ үү.
Эндээс татаж авна уу -1
Эндээс татаж авна уу -2
Эндээс татаж авна уу -3

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл