Хот хооронд зорчих иргэдэд өгөх зааварчилгаа

Хот хооронд зорчих иргэдэд өгөх зааварчилгаа


1. Хот хоорондын автобусаар зорчих иргэдэд

2. Хувийн тээврийн хэрэгслээр зорчих иргэдэд

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл