Мэдээ, мэдээлэл

Мэдээ, мэдээлэл


1) Магадлан итгэмжлүүлэх хүсэлт гаргаж, материал ирүүлсэн эрүүл мэндийн байгууллагууд


2) Магадлан итгэмжлэлийн бэлтгэх ажлын арга зүйн зөвлөгөө, зөвлөмж авсан эрүүл мэндийн байгууллагууд


3) Шинжээчдийн багийн үнэлгээ хийгдэж буй эрүүл мэндийн байгууллагууд


4) Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх зөвлөлийн хурал

    Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх зөвлөл хуралдлаа.

2017 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх зөвлөлийн ээлжит хурал хуралдлаа. Хурлаар батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу дараах асуудлуудыг хэлэлцэж, шийдвэрлэв. Үүнд:

  1. Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх зөвлөлийн өмнөх хурлын шийдвэрийн хэрэгжилтийн байдал;
  2. Улаанбаатар хот,  Говьсүмбэр, Дархан-Уул, Өмнөговь, Төв аймгийн 34 эрүүл мэндийн байгууллагад магадлан итгэмжлэлийн үнэлгээ хийсэн шинжээчдийн багийн дүгнэлтийг хэлэлцэж, магадлан итгэмжлэл олгох эсэх тухай /Хувийн хэвшлийн эмнэлэг-11, рашаан сувилал, сувилал-7, дүүргийн эрүүл мэндийн төв -1, нэгдсэн эмнэлэг-3, сумын эрүүл мэндийн төв-6,  өрхийн эрүүл мэндийн төв-6/;
  3. ЭМБМИЗ-ийн өмнөх хурлуудаар магадлан итгэмжлэл олгохыг түтгэлзсэн Улаанбаатар хотын “Энэрэл момац”, Дангал, “Мишээл” “Натул”, Өмнөговь аймгийн “Аминбулаг” хувийн хэвшлийн эмнэлгүүд, Дорноговь аймгийн “Бүрдэнэ”, “Энергийн Элс” сувиллын магадлан итгэмжлэл олгож өгөх тухай Эрүүл мэндийн яаманд ирүүлсэн хүсэлтийг шийдвэрлэх;
  4. “Орбита” эмнэлгийн магадлан итгэмжлэл олгосон хугацааг дахин хянаж үзэх тухай ирүүлсэн хүсэлтийг шийдвэрлэх тухай асуудлуудыг хэлэлцэв.

Зөвлөлийн хурлаас эрүүл мэндийн байгууллагуудад тусламж, үйлчилгээнд байгаа

зөрчил, дутагдлыг арилгах, сайжруулж ажиллах зөвлөмжийг холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэх  болон магадлан итгэмжлэгдсэн байгууллагуудад явцын хяналт, үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулахыг Эмнэлгийн тусламжийн газарт үүрэг болгов.

Одоо хурлын шийдвэрийг албажуулах ажил хийгдэж байна.