Эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан итгэмжлэл

Эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан итгэмжлэл


Эрх зүйн баримт бичгүүд

1. Чанарын хөтөлбөр боловсруулах - Хөтөлбөрийн эндээс татаж авна уу.

2. ЭМБ танилцуулга - Мэдээллийг эндээс татаж авна уу.

3. ЭМБ-ын магадлан итгэмжлэх журам - Мэдээллийн эндээс татаж авна уу.

4. Явцын үнэлгээ - Мэдээллийн эндээс татаж авна уу.

 

 

Эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан итгэмжлэл

Сургалтын хэсэг

1. Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх журам - Журмыг эндээс татаж авна уу.

2. Стандарт шинжээч - Мэдээллийг эндээс татаж авна уу.

3. Ёс зүй - Мэдээллийн эндээс татаж авна уу.

4. Шалгуур өөрийн үнэлгээ - Мэдээллийн эндээс татаж авна уу.

5. Аюулгүй байдал, чанарын хяналт - Мэдээллийн эндээс татаж авна уу.

6. 1. Яаралтай тусламж үйлчилгээ - Мэдээллийг эндээс татаж авна уу.

7. Эмийн сургалт - Мэдээллийг эндээс татаж авна уу.

8. Магадлан-ХСХ - Мэдээллийг эндээс татаж авна уу.

9. Тоног төхөөрөмж - Мэдээллийг эндээс татаж авна уу.