Ажлын байрны сул орон тооны зар

Ажлын байрны сул орон тооны зар


0:42

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ...

ЗӨВЛӨХӨӨР АЖИЛЛАХЫГ УРЬЖ БАЙНА.

Зөвлөхийн ажлын байрны зорилт: 2012-2015 оны “ХДХВ, ДОХ, БЗДХ-аас сэргийлэх тусламж, үйлчилгээний үндэсний хариу арга хэмжээний хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг үнэлж, 2016-2020 оны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах....

 2016-03-07 16:27:57

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ...

VACANCY ANNOUNCEMENT

The Office of the WHO Representative in Mongolia announces the vacancy of a post with Programme officer on Expanded Programme on Immunization (EPI). ...

 2016-02-23 17:47:12

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ...

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛАЖ БАЙНА

Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжих гэж буй "Цахим эрүүл мэнд" төслийн нэгжийн дараах ажлын байранд ажилтнууд сонгон шалгаруулалтыг дахин зарлаж байна....

 2016-01-04 16:45:39

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ...

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛАЖ БАЙНА

Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжих гэж буй "Цахим эрүүл мэнд" төслийн нэгжид ажилтнууд сонгон шалгаруулж авна....

 2015-12-09 12:37:34

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ...

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ШИНЖЭЭЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА

Эрүүл мэнд, эм хангамжийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгчийн бүрдүүлсэн баримт бичиг, ажлын байр нь холбогдох хууль, журам, сайдын тушаал, стандартын шаардлага хангаж буй эсэхэд хяналт, үнэлгээ хийн дүгнэлт гаргах “Тусгай зөвшөөрлийн шинжээч”-ийн сонгон шалгаруулалтанд оролцохыг урьж б...

 2015-10-26 09:12:04

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ...

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВУУЛАХ ХУГАЦААГ ХОЙШЛУУЛЛАА

Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжих гэж буй "Цахим эрүүл мэнд" төслийн нэгжид ажилтнууд сонгон шалгаруулалтын хугацааг 2015 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдөр болгон сунгаж байна....

 2015-10-14 10:09:25

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ...

ТӨСЛИЙН ЗОХИЦУУЛАГЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА

Бүгд Найрамдах Солонгос улсын Эдийн засгийн хөгжил хамтын ажиллагааны сангийн зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй “EDCF MON-8” “Үндэсний оношилгоо эмчилгээний төв байгуулах” төслийн шаардлагад нийцэх Төслийн зохицуулагчийн ажлын байрыг зарлаж байна. ...

 2015-10-09 18:08:11

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ...

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛАЖ БАЙНА

Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжих гэж буй "Цахим эрүүл мэнд" төслийн нэгжид ажилтнууд сонгон шалгаруулж авна....

 2015-09-30 12:18:52

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ...

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ШИНЖЭЭЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛНА

Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 07 сарын 09-ний өдрийн “Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх үйл ажиллагааны журмыг шинэчлэн батлах тухай” 247 тоот тушаалын хоёрдугаар хавсралтаар батлагдсан журмын дагуу Эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн орон тооны бус шинжээчийн сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна...

 2015-09-29 13:37:47

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ...

ТӨСЛИЙН ЗОХИЦУУЛАГЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА

Бүгд Найрамдах Солонгос улсын Эдийн засгийн хөгжил хамтын ажиллагааны сангийн зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй “EDCF MON-8” “Үндэсний оношилгоо эмчилгээний төв байгуулах” төслийн шаардлагад нийцэх Төслийн зохицуулагчийн ажлын байрыг зарлаж байна....

 2015-09-28 03:43:50

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ...

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ БОЭТ-ИЙН ЗАХИРЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ДАХИН ЗАРЛАЖ БАЙНА

Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл 2014 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр хуралдаж, Өвөрхангай аймаг дахь Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн захирлын сонгон шалгаруулалтын шалгуурт зарим өөрчлөлтийг оруулан, сонгон шалгаруулалтыг ажлын 10 хоногийн хугацаатай дахин зарлахаар шийдвэрлэв....

 2014-05-30 16:40:12

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ...

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВУУЛАХ ХУГАЦААГ ХОЙШЛУУЛЛАА

Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Төрийн албаны салбар зөвлөлийн "Сонгон шалгаруулалт явуулах хугацааг хойшлуулах тухай" 2014 оны 5 дугаар сарын 9-ний өдрийн 27 тоот тогтоол гарлаа. ...

 2014-05-13 17:36:18

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ...