Эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан итгэмжлэл

Эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан итгэмжлэл


Хууль, эрх зүйн баримт бичгүүд

Зөвлөмж

Мэдээлэл

Чанарын хөгжлийн хөтөлбөр

Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх шалгуур үзүүлэлтүүд

Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх шалгуурын үзүүлэлтээр өөрийн үнэлгээ хийх, тайлан бичих зөвлөмж

"Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх шалгуур үзүүлэлт батлах тухай" Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 07 дугаар тушаал

НИЙТЭЛСЭН: 2015-01-01 01:01:01