Галзуу өвчинтэй тэмцэх дэлхийн өдөр-2017.09.28 :

Галзуу өвчинтэй тэмцэх дэлхийн өдөр-2017.09.28