Гараа угаах Дэлхийн өдөр 10 сарын 15 :

Гараа угаах Дэлхийн өдөр 10 сарын 15