Уламжлалт анагаах ухааны дархлаа сэргээх цэгэн иллэг :

Уламжлалт анагаах ухааны дархлаа сэргээх цэгэн иллэг