Томуу томуу төст өвчний тохиолдол буурч, эмнэлгүүдийн орны ачаалал багасчээ :

Томуу томуу төст өвчний тохиолдол буурч, эмнэлгүүдийн орны ачаалал багасчээ