Хачигаар дамжих халдварт өвчөөс урьдчилан сэргийлье! :

Хачигаар дамжих халдварт өвчөөс урьдчилан сэргийлье!