Эмнэлзүйн судалгаа, шинжилгээ гэж юу вэ? :

Эмнэлзүйн судалгаа, шинжилгээ гэж юу вэ?