Эрүүл мэндийн салбар шинээр 500 эмчээр эгнээгээ тэллээ :

Эрүүл мэндийн салбар шинээр 500 эмчээр эгнээгээ тэллээ