Хүүхдээ наршихаас сэргийлцгээе :

Хүүхдээ наршихаас сэргийлцгээе