Говь-Алтай аймгаас 80%-ийн түлэгдэлтэй ирсэн залуугийн бие сайжирчээ :

Говь-Алтай аймгаас 80%-ийн түлэгдэлтэй ирсэн залуугийн бие сайжирчээ