Өнөөдрийн байдлаар 315,642 хүн, В, С вирусийн үзлэг шинжилгээнд хамрагдлаа :

Өнөөдрийн байдлаар 315,642 хүн, В, С вирусийн үзлэг шинжилгээнд хамрагдлаа