Амьсгалах агаараа цэвэр байлгацгаая :

Амьсгалах агаараа цэвэр байлгацгаая