Цэгэн иллэг хийж дархлаагаа сэргээцгээе :

Цэгэн иллэг хийж дархлаагаа сэргээцгээе