Өндөр өртөг бүхий зүрхний хэм алдагдлын хагалгааг эх орондоо хийж эхэллээ :

Өндөр өртөг бүхий зүрхний хэм алдагдлын хагалгааг эх орондоо хийж эхэллээ


Сэтгэгдэл