Улаанбурханы эмчилгээг эрчимжүүлж ХӨСҮт-ийн эмч, сувилагчдын тоог нэмнэ :

Улаанбурханы эмчилгээг эрчимжүүлж ХӨСҮт-ийн эмч, сувилагчдын тоог нэмнэ


Сэтгэгдэл