Төрийн тусгай албан хаагчдын эмнэлгийн амбулаторийн хэсгийг 5 сарын 10-ний дотор нээнэ :

Төрийн тусгай албан хаагчдын эмнэлгийн амбулаторийн хэсгийг 5 сарын 10-ний дотор нээнэ


Сэтгэгдэл