"ХҮЙТЭН УУР АМЬСГАЛТАЙ ОРНУУДЫН АРИУН ЦЭВРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН ШИЙДЭЛ" СЭДЭВТ ОУ-ЫН ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТ ӨНӨӨДӨР БОЛЖ БАЙНА :

"ХҮЙТЭН УУР АМЬСГАЛТАЙ ОРНУУДЫН АРИУН ЦЭВРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН ШИЙДЭЛ" СЭДЭВТ ОУ-ЫН ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТ ӨНӨӨДӨР БОЛЖ БАЙНА


Сэтгэгдэл