ДЭМБ-ын тусламжтайгаар эрүүл мэндийн үйлчилгээнд мобиал технологи нэвтрүүллээ :

ДЭМБ-ын тусламжтайгаар эрүүл мэндийн үйлчилгээнд мобиал технологи нэвтрүүллээ


Сэтгэгдэл